torna

Detall de la notícia

Imatge 5513143

El FOGAIBA abona més de 63 milions d'euros en ajudes al sector primari i agroalimentari durant el 2022

El Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), ens depenent de la conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, ha abonat un total de 63.002.817,4 euros en ajudes al sector primari i agroalimentari illenc durant el 2022. Es tracta d’ajudes de la Política Agrària Comuna (PAC), del Programa de Desenvolupament Rural (PDR), Ajudes d’Estat i OCM i ajudes de pesca. Els mesos de novembre i desembre, el FOGAIBA ha pagat 24.911.869,15 euros. Segons la consellera Mae de la Concha, «hem fet un esforç immens aquest any, que ha tingut moltes dificultats pel sector a causa de l’auge dels preus dels combustibles i també els pinsos i els fertilitzants». «Hem posat a disposició moltes ajudes i mesures específiques, com la del sector lleter de Menorca o l’ajuda de la sequera, perquè era moment d’enfortir el sector primari i agroalimentari i tirar cap endavant», ha destacat.

Pel que fa a les ajudes de la PAC, s’han abonat 23 milions d’euros de la bestreta i el saldo corresponenent al 2022. Ja s’han pagat el 90% de les ajudes sol·licitades, i el 10% restant, ajudes associades de fruita seca, arròs, cultius proteics i alguns expedients de control, s’abonaran durant els primers mesos del 2023.

El servei del PDR ha abonat 1.183.697,04 euros en ajudes, que es corresponen a les d’inversions en prevenció d’incendis forestals per un valor de 380.442,6 euros, les ajudes per a la creació d’empreses per joves agricultors amb 309.650 euros, les d’inversions en explotacions agràries amb 242.223,19 euros, i les ajudes de formació professional i adquisició de competències amb 106.346,29 euros, entre d’altres.

Pel que fa a les Ajudes d’Estat i OCM, s’han pagat 487.282,13 euros, de les ajudes per a la sequera per alimentació animal amb 140.417,13 euros, de les ajudes a les agrupacions de defensa sanitària ramadera amb 173.702,04 euros, el foment de les races autòctones amb 70.467,03 euros, i les subvencions de minimis per a la recria del bestiar boví lleter amb 42.750 euros, entre d’altres.

Finalment, en ajudes de Pesca s’han abonat 119.314,45 euros.