torna

Detall de la notícia

Imatge 5503903

Es renova el conveni amb l'AECID per a l'actuació conjunta i coordinada en matèria d'acció humanitària

\ La Conselleria d’Afers Socials i Esports aportarà un màxim de 400.000 euros durant la vigència del conveni de cooperació descentralitzada

\ Es pretén contribuir a un model de cooperació ràpida, eficaç i de qualitat davant situacions que requereixen ajuda humanitària d'emergència

 

El Consell de Govern ha autoritzat el nou conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Afers Socials i Esports i l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID) per a l'actuació conjunta i coordinada en matèria d'acció humanitària entre el 2023 i el 2026. Es tracta d’un conveni que ja s’havia formalitzat per a períodes anteriors.

Les comunitats autònomes signants es comprometen a fer una aportació mínima de 75.000 € anuals. La Conselleria d’Afers Socials, a través de la Direcció General de Cooperació, hi aportarà 100.000 € anuals, en el marc del seu compromís amb la cooperació per al desenvolupament i l’erradicació de la pobresa, objectius per als quals estableix programes i acords amb agents socials i institucions públiques com l’AECID.

L’objectiu d’aquesta col·laboració és contribuir a un model de cooperació ràpida, eficaç i de qualitat davant situacions que requereixen ajuda humanitària d'emergència, i d’aquesta manera atendre la població vulnerable, desplaçada o refugiada; satisfer la recuperació dels serveis bàsics; rehabilitar infraestructures bàsiques de la comunitat, i protegir la vida, els drets i la dignitat de les persones i garantir-ne la subsistència.

Són parts signants d’aquest conveni la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i altres comunitats que duen a terme actuacions en matèria humanitària i que volen participar en la cooperació descentralitzada que fa l’Estat espanyol. Concretament, són Galícia, Astúries, Cantàbria, La Rioja, Múrcia, València, les Canàries, Madrid, Castella i Lleó, Extremadura, Andalusia i Castella-la Manxa. A més a més, també en formarà part la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP).