torna

Detall de la notícia

Imatge 5489104

Afers Socials reforça els Punts de Trobada Familiar a les Illes Balears fins al 2026

\ Es destinen més de 2,3 milions d’euros a aquest servei, que facilita el compliment dels règims de visites i l’intercanvi de menors que estableixen els jutjats de família

\ El pressupost i les hores setmanals augmenten, i alhora s’enforteix el servei especialitzat per als casos de violència de gènere

El Consell de Govern ha autoritzat la Conselleria d’Afers Socials i Esports a contractar la gestió i l’organització dels punts de trobada familiar i intervenció amb les famílies usuàries a les Illes Balears per als pròxims tres anys, amb efectes partir de l’1 de gener de 2023. L’import que s’hi destinarà serà de 2.357.473,90 €. El contracte és prorrogable per tres anys més, amb la qual cosa la inversió arribaria als 4,3 milions d’euros.

El pressupost respecte del període anterior augmenta en 146.596 € anuals. També s’incrementen les hores d’intervenció i el servei, en global, passa de 86 hores setmanals a 114. El creixement pressupostari també està relacionat amb l’increment dels sous del personal que hi fa feina.

Paral·lelament, amb aquest nou contracte, la Conselleria d’Afers Socials reforçarà el servei especialitzat per als casos de violència de gènere, al qual s’incorporen 23 hores setmanals. D’aquesta manera, es podrà fer una intervenció més personalitzada, més contínua i més preventiva en aquests casos, especialment quan les mesures establertes pels jutjats de família es modifiquen.

El punt de trobada familiar és un servei psicosocial neutral i gratuït, contractat per la Conselleria d’Afers Socials i Esports, per facilitar el compliment dels règims de visites i l’intercanvi de menors que estableixen els jutjats de família després d’una separació en els casos en què les relacions són conflictives, estan interrompudes o són de desenvolupament difícil. És un servei especialitzat amb personal qualificat per garantir els drets de relació i comunicació dels fills i filles establerts pels supòsits de separació o divorci.

Preveu, en relació amb el compliment del règim de visites, l’intercanvi de menors i les visites supervisades (amb presència de l’equip tècnic) i no supervisades. A més, hi ha un programa d’intervenció terapèutica i d’intervenció psicoeducativa.