torna

Detall de la notícia

Imatge 5487275

Balears fa sentir la veu insular en el dictamen sobre política de cohesió a la plenària del Comitè de les Regions CdR

Les Illes Balears han participat de la 152a sessió plenària del Comitè Europeu de les Regions (CdR) celebrada entre els dies 30 de novembre i 1 de desembre a Brussel·les, amb la representació del director general de Relacions Exteriors, Antoni Vicens i Vicens, amb qualitat de membre suplent.

Des del Govern de les Illes Balears, s’han defensat els interessos dels territoris insular mitjançant la presentació de dues esmenes al projecte de dictamen de la Comissió COTER-VII/022 sobre el «Reforç de la política de cohesió a les regions amb desavantatges geogràfiques i demogràfiques (art. 174 TFUE)».

El primer dia, cal destacar el debat sobre la crisi alimentària amb la intervenció del comissari d’agricultura Janusz Wojciechowski, i l'eurodiputada Marlene Mortler (DE/PPE), on s’espera que la Comisisió doni un cop de mà als agricultors. Tot seguit, s’ha presentat el dictamen del ponent Piotr Calbecky (PL/PPE) que ha parlat de garantir la seguretat alimentària i de reforçar la resiliència en els sistemes alimentaris.

A més, subratllar el dictamen sobre la reforma de les indicacions geogràfiques, exposat pel ponent Paolo de Castro (IT/S&D), que tendria com a conseqüència una font de riquesa pel país, una font de valor el treball dels productors i una font de seguretat per al consumidor, s’ha d’apostar per la qualitat. Aquest dictamen s’ha aprovat per unanimitat.

El segon dia de sessió, s’ha obert la sessió amb el debat sobre la clausura de l’any europeu de la joventut, en la qual ha intervingut l'eurodiputada de les Illes Balears, Alicia Homs Ginel (ES/S&D), i presidenta de les Joventuts Socialistes Europees. De la seva intervenció cal destacar-ne «sempre diuen que la joventut és el futur, però a vegades se’ns oblida que també hem de comptar amb ella en el present per conjuntament construir l’endemà». A més, ha fet una crítica a les pràctiques no remunerades assenyalant que «són una forma d’explotació que s'exerceix sobre la joventut».

Del segon dia, també cal  remarcar el dictamen sobre el reforç en el suport de les polítiques de cohesió a les regions amb desavantatges geogràfiques i demogràfiques, defensat per la ponent Marie-Antoinette Maupertuis (FR/AE). Des de les Illes Balears, s’ha defensat el nostre posicionament mitjançant l’elaboració de dues esmenes aprovades i amb la intervenció del nostre membre suplent qui «ha defensat una vegada més la necessitat d’avançar amb una agenda insular que reconegui les especificitats de les illes europees».

Finalment, s’ha participat en el Projecte de Resolució sobre el «programa de treball de la Comissió Europea i les prioritats polítiques del CDR pel 2023», mitjançant la proposició d’una esmena i la sol·licitud de comptar amb la participació de totes les parts interessades per la realització d’un estudi sobre les diverses situacions dels territoris insulars.

Cap a la darrera part de la sessió, s’han realitzat dos debats d’interès. Per una banda, el debat sobre les qüestions locals de la UE, en el que ha intervingut François Decoster (FR/Renew E.) i ha exposat la situació de Ceuta i Melilla. Per altra banda, un debat sobre la crisi energètica i les seves conseqüències per les llars europees.