torna

Detall de la notícia

Imatge 5462662

El II Pla Integral de Formació Professional 2022-2025 tindrà una inversió de 811,4 M€

Es destinen 528,2 M€ a increment de l’oferta integrada de formació professional i 120 M€ a l’impuls de l’FP dual intensiva i a la creació de set centres integrats d’FP d’aquí a 2025

\ Entre les estratègies per continuar baixant l’abandonament escolar prematur es preveu un dispositiu d’inscripció automàtica al SOIB per a l’alumnat que acaba ESO en perill d’abandonament.

 

La presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol, acompanyada del conseller d’Educació i Formació Professional, Martí March, i del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, Iago Negueruela, ha presentat avui, davant una nombrosa representació educativa i d’agents socials, econòmics i empresarials, el II Pla Integral de Formació Professional. També han assistit a la reunió el director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, Antoni Baos, i el director general de Model Econòmic i Ocupació, Llorenç Pou.

Aquest Pla aprofundeix en els eixos d’intervenció que es varen establir en l’anterior, vigent del 2018 al 2021 i que s’ha complert en la seva pràctica totalitat. La nova planificació vol ser un full de ruta que doni resposta als canvis i a les tendències globals alineant l’oferta formativa professional amb les necessitats del teixit productiu de les Illes Balears amb el suport dels fons europeus del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Aquest suport fa possible que, tot i que el I Pla ja va preveure una inversió important, amb el II Pla es dupliqui fins a arribar a 811,4 milions d’euros. Bona part d’aquesta inversió, 528,2 milions, es destina a la millora i l’increment de l’oferta integrada de formació professional. Aquesta aportació permetrà augmentar i consolidar l’oferta, ampliar l’FP a distància i impulsar la formació per a treballadors desocupats i ocupats per requalificar-los i millorar la competitivitat. Actualment, hi ha 19.760 alumnes matriculats en els cicles d’FP bàsica, grau mitjà i grau superior i es preveu que el 2025 s’hagi arribat als 22.000. Cal destacar l’impuls específic a la formació dual intensiva, aspecte al qual es dediquen 119,8 euros, que haurà d’arribar als 2.000 alumnes.

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha destacat que «es tracta d’un acord de país per fer possible que la Formació Professional sigui l’instrument necessari per millorar la formació dels nostres joves i també la formació durant tota la vida laboral dels ciutadans i les ciutadanes, amb l’objectiu de tenir més inserció laboral i casar molt millor les necessitats de formació que tenen les nostres illes per a un model econòmic que volem inclusiu, lligat a la diversificació econòmica, la transició energètica i l’aposta per qüestions rellevants com la intel·ligència artificial o la ciberseguretat».

Set nous centres

Dins aquest plantejament estratègic d’impuls de la formació professional, cal destacar l’aposta d’incrementar significativament la xarxa de centres per garantir la capacitat de continuar ampliant el nombre de places lligades a sectors estratègics i emergents. Així, d’aquí a 2025 es preveu tenir set nous centres integrats de formació professional, de manera que s’arribi a un total de setze centres. Els set nous centres són el CIFP Es Castell i CIFP Ciutadella d’hoteleria a Menorca; el CIFP Llucmajor, CIFP Manacor, CIFP Alcúdia i CIFP Calvià a Mallorca i el CIFP Sa Coma a Eivissa.

Un dels aspectes destacats del Pla és el dedicat a reduir la taxa d’abandonament escolar prematur (és a dir, els alumnes que una vegada finalitzada l’educació obligatòria no continuen estudiant). Cal destacar que del 2015 al 2022 a les Balears s’ha experimentat una baixada molt destacada d’aquest índex. El 2015 estava entorn del 26 % i el 2021 havia baixat 10 punts fins a situar-se en el 16 %. En aquesta baixada hi té molt a veure l’increment i la millora de l’oferta d’FP, s’han implantat un centenar de cicles més des de 2015, però a més, ara s’inclouen mesures específiques com l’establiment d’un dispositiu per a la inscripció sistemàtica al SOIB de tots els alumnes que acaben l’ESO i volen abandonar els estudis, a més dels que es troben en risc de fracàs escolar. L’objectiu és evitar que siguin joves inactius sense formació ni qualificació mitjançant l’aplicació de polítiques actives d’ocupació ajustades al seu perfil a través del SOIB. Amb aquestes i altres estratègies es vol abaixar el percentatge fins al 12%. Al conjunt de polítiques destinades a aquest objectiu s’hi destinaran 72,2 milions d’euros.

Formació per a treballadors ocupats

Un altre element destacat d’aquest Pla és el desplegament de la formació professional per a la qualificació de treballadors ocupats, a fi de permetre una adaptació als canvis productius i tecnològics del mercat productiu, i millorar la competitivitat de les nostres empreses. L’objectiu és arribar a formar 6.000 treballadors ocupats anualment.

Des de 2015 s’ha fet una política important per millorar el reconeixement de l’experiència professional, de manera que ja s’han qualificat 1.603 treballadors de les Balears. L’objectiu del II Pla és aconseguir que el 2025 més de 3.000 persones puguin acreditar anualment la seva experiència per mitjà del procediment establert per l’IQPIB (Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears).

Tot i que en els darrers anys la població general ha modificat notablement la percepció de la formació professional, encara es pot millorar l’orientació educativa i laboral. En aquesta tasca tenen un paper principal els punts d’orientació acadèmica i professional (POAP) que s’han estès arreu de les Illes Balears i que d’aquí a 2025 han d’arribar a tota la geografia illenca per tal de garantir que el 100 % dels alumnes i un percentatge elevat de població tenguin l’oportunitat de ser assessorats.

Per dur a terme tots aquests objectius, és imprescindible dotar el professorat d’FP de les eines necessàries per adquirir l’actualització tècnica i metodològica de cada sector professional, a més d’impulsar la internacionalització i reforçar les competències en TIC. L’entrada en funcionament del Centre de Formació, Innovació i Desenvolupament d’FP ha suposat un pas endavant en aquest sentit i continuarà ampliant i millorant l’oferta formativa per als docents. Aquest eix té una dotació de 5 milions d’euros.