torna

Detall de la notícia

Imatge 5460265

Consell de Govern: Autoritzada l'escola infantil de primer cicle Antoni Pons de Moscari

\ És una escola infantil de 15 places que compleix totes les condicions que marca la normativa
\ En convertir-se en escoleta autoritzada podrà accedir als ajuts del Govern per a centres d’educació infantil públics


El Consell de Govern ha acordat avui l’autorització de l’escola d’infantil de primer cicle Antoni Pons de Moscari, amb titularitat de l’Ajuntament de Selva.

L’Ajuntament va sol·licitar la creació d’una escola infantil incompleta al març de 2021. Alhora, el passat 25 de febrer de 2021, va signar el conveni de col·laboració amb el Govern de les Illes Balears de xarxa pública que signen els municipis amb el Govern Balear, que té, entre d’altres, l’objectiu de millorar l’oferta de places públiques de primer cicle d’educació infantil i les condicions educatives de la primera infància.

L’escola infantil Antoni Pons de Moscari té autoritzats els ensenyaments de primer cicle d’educació infantil amb una unitat mixta i agrupada de primer cicle d’1 a 3 anys per un màxim de 15 places escolars.

Aquest reconeixement permetrà que l’escoleta Antoni Pons de Moscari pugui accedir als ajuts de la Conselleria d’Educació i Formació Professional per a les escoletes públiques autoritzades, per al seu funcionament, per a l’organització d’espais familiars, per als alumnes amb necessitats de suport educatiu i per a la bonificació de quotes per a famílies en dificultats. Alhora, les famílies amb infants escolaritzats al tercer nivell d’educació infantil podran gaudir del servei d’escolarització bàsica de manera gratuïta.