torna

Detall de la notícia

Imatge 5455239

Signats els primers convenis de gratuïtat 2-3 de Mallorca amb 12 centres de la xarxa complementària

\ En total a Mallorca hi ha 44 escoletes de la xarxa complementària que signaran els convenis que garanteixen la gratuïtat de tercer d’educació infantil

\ Es fan tres pagaments per avançat per cobrir les despeses de finançament de la gratuïtat 2-3 durant el curs escolar

El conseller d’Educació i Formació Professional, Martí March, acompanyat de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, Amanda Fernández, ha signat avui els 12 primers convenis de gratuïtat del servei educatiu de tercer d’educació infantil a Mallorca. La setmana passada es varen signar els convenis de les 7 escoletes de la xarxa complementària d’Eivissa.

En concret a Mallorca han signat els centres: Baberitos, Baberitos tenis, Confits, Hobbiton, Escoleta Dues Llunes, Escoleta Sinapsis, Koala, Nuestra Señora de Providència (Son Ferriol), Lluna de paper, La Vall, Escola Nova i Angelets de Llum. Els propers dies es continuarà amb la signatura de la resta d’escoletes públiques i de la xarxa complementària. A Mallorca hi ha 44 centres de la xarxa complementària i 76 centres públics.

Una vegada signats els convenis es tramitaran els pagaments que permetin la gratuïtat a partir del dia 1 de setembre de 2022,  la Conselleria efectuarà tres pagaments per avançat que corresponen a dos períodes de quatre mesos i un darrer període de dos. En el darrer pagament, si s’escau,s’aplicaran els reajustaments que corresponguin no aplicats anteriorment.

El conseller Martí March ha destacat la importància de signar aquests convenis que signifiquen “donar una passa decidida per a la progressiva consolidació de la gratuïtat del primer cicle”.

En total a Balears, per tal de fer possible aquesta mesura, es preveu invertir 18,6 milions per curs, de manera que tant les escoletes públiques com les de la xarxa complementària rebran una aportació de 45 mil euros per cada aula de 2-3 anys. Amb aquesta inversió es cobriran les despeses de funcionament d’aquestes aules en l’horari ordinari d’escolarització d’aquesta etapa educativa, un mínim de 4 hores durant 10 mesos, el que suposa una despesa per curs de 2.500 euros per alumne, a raó de 250 euros mensuals.

Es preveu arribar a 5.274 alumnes de 2-3 anys a 160 centres de les Illes. Els mòduls cobriran la despesa de 293 aules de 2-3 de centres públics i de la xarxa complementària. El curs 2022-2023 hi haurà 186 centres educatius de 0-3 anys, dels quals 108 són públics, 52 privats integrats a la xarxa complementària i 26 privats.

A més de la gratuïtat dels 2-3 anys, aquest curs 2022-23 també s’ha previst un increment de la dotació dels mòduls de 0-1 i 1-2 anys, que suposa assolir els 10.000 euros/unitat a la xarxa pública (fins ara eren 7.000 euros) i 5.000 euros/unitat a la xarxa complementària (fins ara eren 2.000 euros). A més, inclou altres mesures de millora com l’increment de personal dels equips d’atenció primerenca (EAP), amb sis professionals més, i la nova convocatòria de creació de noves places públiques prevista al novembre de 2022.

 

CENTRES

 

Pública

Complementària

Total

Mallorca

76

44

118

Menorca

19

1

20

Eivissa

11

7

18

Formentera

2

0

2

Total

108

52

160

 

Un compromís iniciat el 2015

Actualment, en el cas de les escoletes públiques, el cost de l’educació 2-3 està suportat per les famílies, els ajuntaments, consells i els ajuts de sosteniment de la Conselleria d’Educació i Formació Professional. En el cas de les escoletes privades de la xarxa complementària, el cost del servei està gairebé suportat per les famílies i en menor mesura pels ajuts de sosteniment de la Conselleria.

La gratuïtat del nivell 2-3 s’emmarca dins els eixos d’actuació i els compromisos assumits pel Govern en el document marc «L’educació dels infants 0-3 i la necessària equitat», aprovat el 2019. Cal recordar que el document marc preveia tres grans blocs d’intervenció: d’una banda, l’augment de l’oferta educativa de 0-3 a través de la convocatòria d’ajuts per a la creació de noves places públiques, que ja es troba en procés d’execució, amb una inversió de 14,4 milions d’euros per crear 1.731 places públiques noves i la convocatòria d’ajuts per a la reconversió de guarderies en escoletes, amb una inversió de 2 milions d’euros per crear 669 places.

En segon lloc, s’han impulsat diferents mesures per afavorir l’equitat en el primer cicle d’educació infantil com els ajuts de menjador, que han inclòs aquest alumnat, els ajuts d’escolarització, els ajuts per a alumnes NEE greument afectats i el suport pedagògic als centres amb l’ampliació i la consolidació dels equips d’atenció primerenca (EAP).

Amb la gratuïtat 2-3 es fa una passa significativa en el camí per assolir el tercer gran bloc d’actuació dins els compromisos de l’acord marc sobre educació 0-3, assolir-ne la gratuïtat.