torna

Detall de la notícia

Imatge 5455152

Educació treu a licitació la construcció del nou CEIP d'Inca amb un pressupost de més de 6'6 milions d'euros

\ Aquest projecte donarà al municipi un nou centre d’educació infantil i primària amb capacitat per a 450 alumnes
\ El nou centre millorarà l’escolarització del municipi i beneficiarà a l’alumnat d’Inca

 

La Conselleria d’Educació i Formació Professional acaba de publicar a la Plataforma de contractació del sector públic del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública la licitació del projecte de construcció del nou CEIP d’Inca. L’obra surt a licitació per un import de 6.679.437,39 € i un termini d’execució de 15 mesos. Aquest nou centre d’educació infantil i primària d’Inca tindrà capacitat per a 450 alumnes, més 7 places escolars a l’aula UECO.

La construcció d’aquest nou CEIP a Inca donarà resposta a les necessitats d’infraestructures del municipi i ajudarà a l’escolarització del seu alumnat.  

Un nou CEIP a Inca per més de 450 alumnes
Amb un pressupost de 6.679.437,39 €, el projecte preveu la construcció d’una escola amb capacitat per a 450 alumnes, més 7 places a l’aula UECO, un total de 6 unitats d’educació infantil i 12 unitats d’educació primària.

El nou centre tindrà una superfície construïda total de 3.580,16m2 amb tipologia de bloc compacte. Serà una construcció baix criteris de racionalitat, accessibilitat, sostenibilitat i qualitat, segons marquen els requisits de construcció de la Conselleria. A la vegada la projecció del centre serà de sistema modular flexible amb la possibilitat de modificacions, redistribució interior d’espais i futures ampliacions.  

El projecte de centre preveu una construcció que consta d’un bloc d’aules que es desenvolupa en planta baixa i dues plantes pis. A la façana sud-est, s’hi situen totes les aules tipus. En canvi, a la façana nord-oest, s’hi situen les aules complementàries, els serveis i les instal·lacions. El bloc de menjador i gimnàs és perpendicular al bloc d’aules i consta d’una sola planta, de manera que deixa un espai de circulació entre els dos, que configura un dels accessos i comunica amb el porxo de primària orientat a llevant. El bloc d’administració té unes dimensions més reduïdes i també consta d’una sola planta. A la façana sud-est té un porxo per a ús del pati d’infantil.

Aquesta actuació de més de 6,6 milions d’euros és una de les obres previstes en el Pla d’Infraestructures Educatives 2016-2023 per a totes les Illes Balears que pretén respondre de manera ordenada i objectiva a les necessitats estructurals que presenten els centres educatius de les Balears.