torna

Detall de la notícia

Imatge 5451644

Els centres educatius de Balears participen amb una gran diversitat d'actes a la commemoració del 25-N

S’hi destinen 300.000 euros provinents del Pacte d’Estat contra les Violències Masclistes 2018-2022

Presentat el Protocol de prevenció, detecció i actuació davant les violències masclistes als centres educatius

El conseller d’Educació i Formació Professional, Martí March, acompanyat de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, Mercedes Garrido, i de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, Amanda Fernández, ha explicat avui les iniciatives que els centres educatius de Balears duran a terme amb motiu de la celebració del Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra les Dones, el 25 de novembre, A més, s’ha aprofitat l’ocasió per donar a conèixer alguns detalls del Protocol de prevenció, detecció i actuació davant les violències masclistes als centres educatius no universitaris de titularitat pública de les Illes Balears. També ha assistit a la presentació la directora de l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar (Convivèxit), Aina Amengual.

L’any 2019 es va posar en marxa la primera convocatòria conjunta realitzada per la Conselleria d’Educació i Formació Professional i la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat del programa “Accions de sensibilització per a la promoció de la igualtat i la prevenció de la violència masclista als centres educatius en el marc dels projectes coeducatius i de la celebració del 25 de novembre, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones i el 8 de març, Dia Internacional de les Dones”.

Martí March ha destacat "el paper fonamental de les escoles com a espai per treballar les actituds en favor de la igualtat i contra la violència masclista. Treballam per a una escola inclusiva i unitària”. Per la seva banda, Mercedes Garrido ha assenyalat la importància d’aquest programa “és el millor antídot per lluitar contra la violència masclista. Només des de la formació en igualtat, en respecte i justícia de tots els nostres infants i joves aconseguirem que quan siguin adults respectin als seus iguals que són les dones”

La finalitat del programa és sensibilitzar i prevenir, mitjançant el disseny, la implementació i l’avaluació d’accions de sensibilització i prevenció, les diferents formes de violència contra les dones a les escoles entorn d’una data tan significativa com és la del 25 de novembre, Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra les Dones.

Des del 2019 la participació dels centres ha anat en augment. Així, si durant el curs  2019-2020 hi varen participar 98 centres, durant el curs 2020-2021 la xifra va baixar una mica amb motiu de la COVID i hi varen participar 85 centres. En canvi, el passat curs 2021-2022 foren  117 els centres que hi participaren i 158 són els centres participants durant aquest curs 2022-2023.  

D’aquest 158 centres, 110 són de Mallorca (105 de públics i 5 de concertats), 28 són de Menorca (25 de públics i 3 de concertats), 18 són d’Eivissa i 2 de Formentera.

Les activitats que s’organitzen són molt diverses: tallers d’autoestima, murals de coeducació, representacions teatrals, dinàmiques grupals, videoclips, exposicions, xerrades, concursos de fotografia, projectes de patis coeducatius, cuina inclusiva, batucades i arbres de desitjos, entre d’altres.

El programa compta amb un pressupost de 300.000 euros procedents del Pacte d’Estat contra les Violències Masclistes 2018-2022.

Protocol de prevenció, detecció i actuació davant les violències masclistes als centres educatius

S’ha aprofitat la celebració del 25-N per presentar públicament el Protocol de prevenció, detecció i actuació davant les violències masclistes als centres educatius no universitaris de titularitat pública de les Illes Balears. Aquest protocol sorgeix a partir del Pla de coeducació de les Illes Balears 2019-2022 que insta la redacció d’un protocol de prevenció, detecció i intervenció de la violència masclista als centres educatius de les Illes Balears. En aquest sentit, s’hi especifica que els responsables de dur a terme aquesta acció són l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar (Convivèxit), l’Institut Balear de la Dona (IBDONA) i una comissió de persones expertes.

La directora general Amanda Fernández ha recordat el paper de prevenció, detecció i acompanyament que tenen els centres a partit de l’aplicació del Protocol “els centres tenen molt de programes prevenció com el d’educació emocional o d’educació sexual; després es treballa molt la detecció i, finalment, l’acompanyament, per derivar els casos corresponents als especialistes. El Protocol aporta indicadors que ajuden a l’observació de situacions que ens han de posar en alerta per detectar especialment allò que no es verbalitza”. En aquest sentit, la directora de Convivèxit, ha destacat el caràcter educatiu del Protocol “estam donant una oportunitat als infants i joves de reeducar i canviar les actituds”.

El protocol pretén dotar els centres educatius d’eines que els permetin fer front a la problemàtica de les violències masclistes i actuar en els casos que es produeixin en el seu entorn.

Entre els seus objectius generals s’hi troben:

  • Construir espais segurs i respectuosos que fomentin les relacions sanes, el benestar personal i de la comunitat i els aprenentatges com a principi de prevenció de les violències contra la dona als centres educatius
  • Sensibilitzar la comunitat educativa en la lluita contra les violències masclistes
  • Permetre la detecció, la intervenció i el seguiment de les violències masclistes en l’àmbit educatiu.

En el procediment i en les mesures que s’adoptin en l’aplicació del Protocol ha de prevaler l'interès superior del menor. Les etiquetes «víctima» i «agressor» s’intenten evitar en aquest document per seguir amb els criteris educatius i de resocialització dels abans esmentats.

El document és d’aplicació a tots els centres educatius no universitaris de titularitat pública. Els centres privats i concertats es regeixen per la seva normativa específica, tot i que, si ho consideren convenient, poden adoptar aquest protocol com a referent.

El protocol preveu els supòsits següents:

  • Violències masclistes en les relacions entre adolescents.   
  • Alumnes que provenen de contexts familiars en què es produeix violències masclistes.       
  • Mutilació genital femenina.       
  • Violències masclistes en la relació entre una alumna i un docent o un membre del personal no docent/PAS, o a la inversa.       
  • Alumna major d’edat que ha patit violències masclistes.       
  • Explotació sexual d’infants i adolescents.       
  • Matrimonis forçats.   

El protocol estableix com detectar senyals d’alarma en cada supòsit i els passos a seguir en cas de detectar-ne un cas. A més, aquest document també conté recomanacions per a la prevenció de les violències masclistes i un directori de serveis d’atenció i suport gestionats per altres institucions o entitats.

Es considera de vital importància tractar les persones implicades en situacions de violències masclistes amb criteris educatius i reintegradors, paral·lelament als procediments disciplinaris que s’activin als centres educatius o de les actuacions que duguin a terme les forces i cossos de seguretat.

Per tal de poder aplicar adequadament el Protocol es té previst organitzar cursos de formació adreçats als docents.

Per a l’elaboració del Protocol s’han consultat protocols d’aplicació a l’àmbit educatiu d’altres comunitats autònomes, entre les quals Canàries, Múrcia, Cantàbria, Euskadi, Catalunya i Castella i Lleó.