vuelve

Detalle de la noticia

Imatge 5446814

Programa operatiu FEDER 2014-2020

 • PROGRAMACIÓ

El Programa Operatiu de Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) 2014-2020 de les Illes Balears ha definit una estratègia d'intervenció que persegueix els següents objectius:

 • Objectiu Temàtic 1: Potenciar la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació.
 • Objectiu Temàtic 2: Millorar l'ús i qualitat de les TIC i l'accés a les mateixes.
 • Objectiu Temàtic 3: Millorar la competitivitat de les petites i mitjanes empreses.
 • Objectiu Temàtic 4: Afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors.
 • Objectiu Temàtic 6: Protegir el medi ambient i promoure la eficiència dels recursos.
 • Objectiu temàtic 10: Invertir en educació, formació professional per a l'adquisició de capacitats i un aprenentatge permanent.
 • GESTIÓ I SEGUIMENT

 El Servei d’Informació Territorial de les Illes Balears (SITIBSA) contribueix a l’assoliment dels següents objectius del PO FEDER promovent les següents actuacions:

Objectiu temàtic 2: Millorar l’ús i qualitat de les TIC i l’accés a les mateixes  (Objectiu específic 2.3.1: promoure l’alfabetització digital, e-aprenentatge, e-inclusió, e-salut i solucions digitals en aquests camps).

 1. Contracte de prestació de serveis tecnològics per al desenvolupament del Nomenclator Geogràfic de les Illes Balears (NGIB) i el Viari Unificat de les Illes Balears (VUIB)

Estat de tramitació del contracte: finalitzat

Preu d’adjudicació:

 • Lot 1 NGIB: 35.997,50 euros (IVA inclòs)
 • Lot 2 VUIB: 45.133,00 euros (IVA inclòs)

Tota aquesta acció ha estat desenvolupada amb el cofinançament del 50% del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), tal com es contempla al Programa Operatiu del FEDER de les Illes Balears per al període 2014-2020.

 • AVALUACIÓ

La Política de Cohesió per al període 2014-2020 s'orienta a la consecució de resultats amb la finalitat de contribuir de manera visible als objectius de l'Estratègia Europa 2020. Balears compta amb un Pla d'Avaluació Específic del PO FEDER que pretén millorar el disseny, l'eficàcia i l’impacte del programa, així com la seva contribució als objectius de la Unió Europea.

http://www.caib.es/sites/fonseuropeus/ca/l/Evaluaci%F3n%20del%20Programa%20Operativo%20del%20FEDER%202014-2020/

 • COMUNICACIÓ

El reforç de la comunicació és una condició indispensable per millorar la visibilitat de la Política de Cohesió i la seva aplicació a les Illes Balears, ressaltant les Bones Pràctiques d'actuacions cofinançades.

http://www.caib.es/sites/fonseuropeus/ca/bones_practiques/