torna

Detall de la notícia

Imatge 5373436

EDUTECA Biblioteca Escolar Digital de les Illes Balears. Curs 2022-2023

Finalitat

La Conselleria d’Educació i Formació Professional posa a disposició d’alumnes i professorat una plataforma de llibres digitals que ofereix més de 6.500 títols de llibres en català, castellà i anglès.

L’objectiu és servir de suport a professorat i alumnat dels centres públics de les Illes Balears en l’ensenyament de llengües i contribuir al foment de la lectura com a suport acadèmic i a crear lectors i lectores independents

Persones destinatàries

Alumnat i professorat de centres educatius sostinguts amb fons públics que depenen de la Conselleria d’Educació i Formació Professional de les Illes Balears que imparteixen educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i cicles formatius de formació professional.

Com donar-se d'alta a EDUTECA

Des del centre educatiu (membre de l'equip directiu, persona coordinadora de la biblioteca escolar, docent, etc.) heu d'enviar un correu electrònic a sie@dgpice.caib.es i us trametrem un full de càlcul que haureu d'emplenar amb les dades del professorat i de l'alumnat interessat.

Contactes de les persones que coordinen el programa

  • Servei d’Innovació Educativa de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa. Telèfon: 971 177 781 (extensió 62327). Adreça electrònica: sie@dgpice.caib.es.
  • Persona responsable. M. Lluïsa Viver Garrido. Telèfon: 971 177 781. (extensió 62305)  Adreça electrònica: mllviver@dgpice.caib.es

Novetats