torna

Detall de la notícia

Model de conveni específic de gratuïtat

Publicades, en el BOIB núm. 124, de 22 de setembre de 2022, les Resolucions d'aprovació dels models de conveni específic de gratuïtat entre el Govern i els centres de la xarxa complementària, els ajuntaments i els consells insulars.

El termini de sol·licitud de subscripció del conveni és de 5 dies des de la publicació de la resolució en el BOIB.

Per a més informació visitau la pàgina de l'IEPI:

-Model de conveni per a la xarxa complementària

-Models de conveni per a la xarxa pública