torna

Detall de la notícia

Verola dels simis

¿Què és?

La verola dels simis és una zoonosi viral (malaltia que es transmet dels animals a les persones i que pot afectar les persones).

¿Com es transmet?

El virus de la verola dels simis (monkeypox) es transmet entre persones mitjançant el contacte directe amb les vesícules o el contacte prolongat i pròxim amb secrecions respiratòries.

A més, es pot transmetre per contacte directe amb objectes contaminats amb fluids corporals d’una persona infectada, com ara roba de llit o tovalloles. També s’ha documentat la transmissió de mare a fill i entre parelles sexuals, a causa del contacte íntim durant les relacions sexuals.

¿Quins són els símptomes?

Entre 6 i 16 dies des del contagi, sol aparèixer febre, mal de cap, dolors musculars, cansament i ganglis limfàtics inflamats. Entre 1 i 5 dies després de l’aparició de la febre, surt una erupció que habitualment comença a la cara i s’estén a altres parts del cos.

¿Què he de fer si tenc símptomes?

  1. Cridar al seu centre sanitari.
  2. Aïllar-se en el domicili i evitar contacte.
  3. Cobrir les lesions.
  4. Usar màscara quirúrgica.
  5. Evitar el contacte amb animals silvestres o domèstics i seguir les recomanacions de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació.
  6. Seguir les recomanacions emeses per la Conselleria de Salut i Consum.