torna

Detall de la notícia

Imatge 5333209

El 94,5 per cent de l'alumnat de tres anys aconsegueixen plaça en el centre que han triat en primera opció

\ Es consolida el percentatge d’alumnat que aconsegueix plaça en els centres de primera opció

\ Baixa el nombre de places sol·licitades especialment en les corresponents a infants de 3 anys

Una vegada finalitzat el procés d’escolarització del curs 2022/23, enguany s’han presentat un total de 13.291 sol·licituds de tots els nivells educatius (371 menys que l’any passat), de les quals 8.411 corresponen a infants de 3 anys (574 menys que l’any passat).

El conseller d’Educació i Formació Professional, Martí March, ha assenyalat que les xifres mostren que en “aquesta comunitat la lliure elecció de centres és una realitat” i ha assenyalat que una dels aspectes significatius d’enguany és la baixada de les sol·licituds, especialment als tres anys, seguint la tònica de la resta de l’Estat i que aquí s’ha compensat tradicionalment amb l’arribada d’alumnat nouvingut.

Per la seva banda, Antoni Morante, director general de Planificació, Ordenació i Centres, ha destacat que la baixada de sol·licituds respon a un descens de la natalitat. “Efectivament, aquesta baixada dins el període ordinari normalment es compensa a les nostres illes amb l’arribada d’alumnat nouvingut però no seria descartable que en setembre poguem tenir alguna baixada en el nombre d’alumnat matriculat, la qual cosa resulta insòlita a la nostra comunitat que s’ha consolidat en els darrers anys com a una de les poques de l’Estat espanyol en creixement d’alumnat, degut a aquesta compensació d’alumnat forà”.

Del total de places sol·licitades 10.617 (79,8%) l’han aconseguida en el centre de primera opció, el que suposa un increment de 3,3 punts en relació a l’any passat. Aquest darrer és el percentatge més alt dels darrers cursos. Per altra banda, 11.338 han aconseguit plaça en qualque centre dels que havien triat en primera o segona opció (85,3%), el que suposa un punt menys en relació a l’any passat.

Quant a l’alumnat de tres anys, que suposa el gruix d’alumnat que participa en el procés, 7.951 (94,5%), han obtingut plaça en la que triaren com a primera opció, un punt més que en l’any passat  (93,5), es tracta del valor més alt des del curs 2015-16. Per altra banda, 8.265 (el 98,3%) han aconseguit plaça en alguna de les opcions que triaren com a primera o segona opció, pràcticament igual que en el curs passat (98,4%).

Per illes, el percentatge d’alumnes de 3 anys que han aconseguit la plaça que sol·licitaren en primera opció són:

  • Mallorca: 6.607 places sol·licitades (7.000 l’any passat)  i 6.313 al centre de primera opció. Així, enguany el 95,6 % ha aconseguit plaça al centre de 1a opció. L’any passat va ser del 94,6%.
  • Eivissa: 1.137 sol·licitades (1.204 places l’any passat) i 1.004 han aconseguit plaça al centre de 1a opció. Així, enguany el 88,3% ha obtingut plaça al centre de primera opció. El curs passat va ser el 89,4%
  • Formentera: 74 places sol·licitades (77 places l’any passat) i 73 han aconseguit plaça al centre de 1a opció. Així enguany el 98.7% ha aconseguit plaça al centre de 1a opció. L’any passat va ser el 92,2%.
  • Menorca: 593 places sol·licitades (704 l’any passat) i 561 han aconseguit plaça al centre de 1ª opció. Així, enguany el 94,6% ha aconseguit plaça al centre de 1a opció.  L’any passat va ser el 89,3%.
  • Total Balears: 8.411 places sol·licitades (8.985 l’any passat) i 7.951 han aconseguit plaça al centre de 1ª opció. Així, enguany el 94,5% ha aconseguit plaça al centre de 1a opció. L’any passat va ser del 93,5%

 

ESCOLARITZACIÓ CURS 2022-2023

 

4t infantil

 

Total sol·licituds

Han obtingut plaça en primera opció

Han obtingut plaça en segones opcions

No han obtingut plaça

Eivissa

1137

1004

92

41

Formentera

74

73

0

1

Mallorca

6607

6313

191

103

Menorca

593

561

31

1

 

 

 

 

 

Total

8411

7951

314

146

 

 

 

 

 

% Eivissa

 

88,30%

8,09%

3,61%

% Formentera

 

98,65%

0

1,35%

% Mallorca

 

95,55%

2,89%

1,56%

% Menorca

 

94,60%

5,23%

0,17%

 

 

 

 

 

% TOTAL

 

94,53%

3,73%

1,74%

 

Tots els cursos

 

Total sol·licituds

Han obtingut plaça en primera opció

Han obtingut plaça en segones opcions

No han obtingut plaça

Eivissa

1773

1377

143

253

Formentera

78

77

0

1

Mallorca

10540

8364

517

1659

Menorca

900

799

61

40

 

 

 

 

 

Total

13291

10617

721

1953

 

 

 

 

 

% Eivissa

 

77,66%

8,07%

14,27%

% Formentera

 

98,72%

0%

1,28%

% Mallorca

 

79,35%

4,91%

15,74%

% Menorca

 

88,78%

6,78%

4,44%

 

 

 

 

 

% TOTAL

 

79,88%

5,42%

14,69%