torna

Detall de la notícia

Imatge 5329613

L'IBAVI rebrà una aportació de 6 milions d'euros del Consell de Mallorca per a la promoció de 410 habitatges públics a Mallorca

El conseller Josep Marí i la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera han formalitzat l’acord per als primers 177 habitatges, de 10 promocions diferents a 6 municipis de Mallorca

El Consell de Mallorca aportarà a l’IBAVI finançament per valor de 6 milions d’euros per a la construcció de 410 habitatges de promoció pública, destinats al lloguer.

Aquestes promocions se situen a 14 municipis de Mallorca, concretament a Palma, on es faran vuit d’aquestes promocions; Marratxí, on n’hi ha previstes dues; i altres 12 repartides entre Inca, Santanyí, Puigpunyent, Santa Eugènia, Inca, Calvià, Sant Llorenç, Santa Margalida, Vilafranca, Capdepera, Binissalem i Esporles

El conseller de Mobilitat i Habitatge, Josep Marí i la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera han signat avui el conveni que inclou la primera part de l’acord, pel qual el Consell aporta els primers 3.000.000 € a l’IBAVI. Amb aquest finançament es podran fer 177 habitatges públics que seran destinats al lloguer assequible o social a Mallorca, a través de 10 promocions.

El finançament que el Consell aporta a l’IBAVI prové de la convocatòria de subvencions 2021 i 2022 que atorga el Ministeri d’Habitatge, Mobilitat i Agenda Urbana del Govern de l’Estat.

A l’acte han assistit també la directora general d’Habitatge i Arquitectura, Cris Ballester i el director insular d’Hisenda i Funció Pública, Josep Lluís Colom. 

El conseller Marí ha destacat la importància que té “la col·laboració entre institucions per tirar endavant polítiques que garanteixin l’accés de la gent a un habitatge digne”. Marí ha destacat el paper cabdal que està duent a terme l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI) per fer créixer un parc públic d’habitatge de lloguer, que a Mallorca s’haurà incrementat aquesta legislatura més d’un 56%, a través de diferents línies de feina.

La presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera ha destacat que el Consell “està implicat” en trobar solucions al problema de l’habitatge a Mallorca. “Som col·laboradors necessaris per a la recepció d’aquests recursos i per a destinar-los a l’IBAVI, perquè pugui fer realitat el nostre objectiu: incrementar el parc públic d’habitatge social a Mallorca”.

Promocions a sis municipis de Mallorca

El conveni signat avui s’emmarca en la subvenció de 3.000.000 € atorgada pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana al Consell de Mallorca dins el Pla 20.000, destinat a la promoció d’habitatges de lloguer. Uns recursos que el Ple del Consell de Mallorca va acordar, el passat 29 de juny, concedir a l’IBAVI per a la promoció de 177 habitatges públics de lloguer, corresponents a 10 promocions.

Les promocions que es beneficiaran d’aquests recursos es distribueixen per sis municipis de Mallorca: Palma -4 promocions amb 99 HPP-; Marratxí -2 promocions amb 34 HPP-; Santanyí -23 HPP-; Inca -9 HPP-; Puigpunyent -6 HPP-; i Santa Eugènia -6 HPP-.  Totes aquestes promocions es troben actualment en construcció.

Posteriorment s’afegiran altres 12 promocions: a Palma -4 promocions amb 68 habitatges-; Inca -54 HPP-; Calvià -24 HPP-; Vilafranca -22 HPP-; Capdepera -7HPP-; Esporles -18 HPP-; Santa Margalida -10 HPP-; Binissalem -15 HPP-; i Sant Llorenç -15 HPP-.  

Segons el conveni, tots aquests habitatges han de ser qualificats com a protegits per lloguer; els arrendataris no poden pagar més del 30% dels ingressos nets en concepte de lloguer; els ingressos màxims de la unitat de convivència de l’arrendatari no poden superar 4,5 vegades l’IPREM; i els habitatges han de tenir una qualificació energètica mínima A, tant en emissions de CO2 com en consum d’energia primària no renovable.

Un 56 % més d’HPP a Mallorca

La Conselleria de Mobilitat i Habitatge ha dut a terme, a través de l’IBAVI, una intensa tasca per fer créixer el parc públic d’habitatge de lloguer a Mallorca.

L’any 2019, l’IBAVI comptava amb 1.453 HPP a Mallorca. Un parc públic que haurà crescut un 56,8% a final de legislatura a través de diferents línies de feina, fins arribar a més de 2.200 habitatges.

A dia d’avui, ja s’han lliurat 86 nous HPP a diferents municipis de l’illa i hi ha 450 HPP més en construcció. També se n’han adquirit 93 a través de tanteig i retracte, així com l’expropiació temporal a grans tenidors. Finalment, hi ha 39 HPP públic-privat, 43 HPP més en licitació i 114 HPP en les fases de redacció de projecte, elaboració de pressupost i signatura de protocols i convenis amb diferents administracions. En total, un increment previst, a dia d’avui, de 825 habitatges de protecció pública al conjunt de Mallorca.