torna

Detall de la notícia

Imatge 5324980

Aprovats els nous currículums LOMLOE de les Illes Balears

\ La proposta inicial de la Conselleria d’Educació i Formació Professional ha incorporat al·legacions i esmenes de diferents col·lectius educatius

\ Els nous currículums es comencen a aplicar el curs 2022-2023 a infantil i als cursos senars de primària, secundària i batxillerat


El Consell de Govern ha aprovat avui els decrets dels currículums d’infantil, primària, secundària i batxillerat de les Illes Balears. El proper curs 2022-2023 es comencen a aplicar a l’Estat espanyol els nous currículums adaptats a la nova Llei d’educació LOMLOE.

Els nous currículums plantegen un ensenyament i una avaluació competencial; són inclusius, perquè es basen en el disseny universal d’aprenentatge. Així mateix, els centres podran adaptar de manera més autònoma aquests currículums al seu projecte educatiu. Amb aquesta normativa, es permet organitzar de manera flexible les matèries, que es poden agrupar en àmbits fins a tercer d’ESO, i implementar una diversitat de metodologies.

El curs 2022-2023 s’implantaran a tots els cursos d’educació infantil i als cursos senars de primària, ESO i batxillerat. El curs 2023-2024 s’incorporaran a la resta de cursos.

Per tal d’afrontar la tasca d’elaboració de nous currículums, a més dels tècnics i mestres del Servei d’Ordenació s’ha comptat amb la col·laboració de 53 professors en actiu de diversos centres educatius per completar i contextualitzar els currículums a la realitat de les Illes Balears, elaborar situacions d’aprenentatge per a les diferents matèries (ja se n’han creat 197 de tots els nivells i de totes les àrees) i dissenyar les matèries optatives pròpies, el treball de recerca de batxillerat i els currículums de llengua catalana. A més a més, les diferents direccions generals de la Conselleria i el Departament d’Inspecció Educativa han col·laborat en la planificació per proveir recursos, formació i suport als centres a l’hora d’aplicar els nous currículums.

Des del mes de març de 2022 s’han fet 45 activitats formatives sobre disseny i desplegament de situacions d’aprenentatge amb un total de 1.450 participants i s’han organitzat seminaris web i jornades sobre els currículums amb 1.631 participants.

La implantació dels nous currículums suposarà canvis importants als centres al llarg dels propers cursos que afectaran el projecte educatiu, la concreció curricular i l’organització i gestió del centre. Els terminis per començar aquest canvi en el sistema educatiu són ajustats i, per aquest motiu, la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, conjuntament amb el Departament d’Inspecció Educativa, han elaborat propostes de flexibilització de les tasques a curt, mitjà i llarg termini. L’objectiu és acompanyar els centres educatius en aquest procés de transformació educativa i facilitar al màxim possible la tasca que s’ha de dur a terme.

Es pot consultar tota la informació sobre els currículums de les Balears, les situacions d’aprenentatge i un apartat de preguntes freqüents al web de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres: https://intranet.caib.es/sites/lomloe/ca/curraculums_educacia/?campa=yes

Un procés participatiu
El mes de febrer de 2022 la Conselleria d’Educació i Formació Professional va presentar l’estructura dels nous currículums de les Balears al Consell Escolar de les Illes Balears. Des del primer moment, s’ha volgut elaborar aquesta normativa fent feina amb tots els col·lectius implicats. Així, ben aviat, es varen convocar un seguit de reunions tècniques a totes les illes amb els equips directius de tots els centres educatius de les Balears. Posteriorment, es varen dur a terme reunions sectorials amb col·lectius professionals  específics, com les associacions de professors de Filosofia, d’Economia, d’Informàtica, etc., a més de la Facultat d’Educació de la UIB, Feminisme a l’Escola, Save the Mediterranean...

En el procés d’informació pública dels nous currículums es varen rebre 581 al·legacions, de les quals 141 varen ser admeses. La majoria de les no admeses no feien propostes concretes de modificació, eren contradictòries amb la normativa bàsica o no estaven relacionades amb els currículums.

Els esborranys dels currículums es varen presentar a la Mesa Sectorial d’Educació, a la de l'Ensenyament Concertat i al Consell Escolar de les Illes Balears que també varen proposar esmenes i observacions i s’ha tractat al Consell Social de la UIB, i a l’Institut Balear de la Dona.