torna

Detall de la notícia

Imatge 5324496

Agricultura actualitza el protocol contra robatoris de garrofa per augmentar la seguretat del secto

La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Mae de la Concha, i el director general d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural, Fernando Fernández, han presentat avui l’actualització del protocol d’actuació contra els robatoris de garrofa a les explotacions agràries i magatzems d’empreses d’aquest subsector, abans que comenci la campanya anual de recollida d’aquest fruit al camp balear.

La garrofa és un dels cultius que aporta major valor i rendibilitat al sector primari de les Balears. De fet, la consellera de la Concha ha valorat molt aquest producte: “La garrofa en aquests darrers anys s’ha revaloritzat enormement, i això és una gran notícia, perquè aquest valor afegit augmenta la renda agrària i fa possible que el sector primari segueixi endavant”. No obstant això, l'augment del valor ha portat des de fa uns anys una onada de robatoris i furts en nombroses finques.

Des que es van avisar els primers robatoris en la campanya 2019, la conselleria ha mantingut contactes permanents tant amb la Delegació de Govern com amb el Grup ROCA de la Guàrdia Civil i la FELIB, per articular un mecanisme de coordinació que sigui efectiu per a evitar-los. En aquest sentit, la consellera ha volgut destacar que des de la seva posada en marxa, s’ha fet un seguiment i s’ha constatat que s’ha aconseguir reduir els robatoris i furts. Fernández ha afegit que, tot i semblar molt complicat al principi, “el sector ha acabat valorant la repercusió positiva que ha tingut, i és el que ens ha animat com a conselleria a seguir amb aquest i millorar-lo”.

El protocol nou consisteix en diversos documents: en primer lloc, un certificat que s’expedeix des de les delegacions comarcals per a cada un dels titulars d'explotacions que cultiven garrofa, on hi apareixen totes les parcel·les i que està firmat per la pròpia delegació i per la persona que recull la garrofa en nom del titular; en segon lloc, una declaració responsable per a tots els propietaris de garrofers solts, o d'explotacions d'oci i autoconsum que no siguin professionals; i en tercer lloc, el contracte alimentari, que s’aplica a partir d’una operació de més de 1.000 euros o bé que no es pagui al comptat, com exigeix la Llei de la cadena alimentària.

El director general d’Agricultua ha volgut indicir en què un dels objectius del nou protocol és el compliment de la llei de la cadena alimentària en la cadena de valor de la garrofa i que les transaccions econòmiques entre les diverses baules i operadors comercials “quedin clares, a més d’evitar robatoris i furts i controlar la traçabilitat sanitària, ja que és un producte que també es dedica a pinsos”.
Igualment, ha recordat que la llei de la cadena alimentària marca l'obligatorietat de formalitzar per escrit els contractes alimentaris. Entre els requisits que han de complir els contractes també figura el preu, que haurà de ser, en tot cas, superior al total de costos assumits pel productor o cost efectiu de producció.

Per això, i en coordinació amb el conjunt d'actors i empreses que operen en la cadena de valor de la garrofa, la conselleria ha dissenyat aquest sistema que millora el que es va posar en marxa la campanya anterior. Un procediment que busca garantir el control sobre totes les operacions de venda que es produeixin durant la campanya entre els productors i cooperatives, emmagatzemadors i empreses compradores de garrofa. Fernández ha destacat que el sector coneix tota la documentació del protocol “i és el nostre màxim aliat perquè funcioni correctament”.

Per últim, des de la conselleria s’ha informat que ja s’estan fent les primeres visites per comprovar que el protocol funcioni de manera correcta i que, davant qualsevol sospita de robatori, les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat podran inspeccionar tant els magatzems com els locals de cooperatives i demanar els comprovants de les compres. Fins i tot, en el cas de l’equip ROCA de la Guàrdia Civil, podran passar dades d’aquells vehicles que transportin la garrofa.