torna

Detall de la notícia

CONSELL DE GOVERN: EL CONSELL DE GOVERN APROVA LA CREACIÓ DEL CENS D'ENTITATS DE VOLUNTARIAT DE LES ILLES BALEARS

\ L’objectiu és identificar les entitats de voluntariat i poder planificar i elaborar polítiques de foment

\ La Direcció General de Participació, Transparència i Voluntariat serà l’encarregada de gestionar el cens


El Consell de Govern ha aprovat aquest dilluns la creació del cens d’entitats de voluntariat de les Illes Balears (CEVIB) a través d’un decret que té com a objectiu tenir identificades les entitats de voluntariat de les Illes Balears i poder planificar i elaborar polítiques de foment i suport al voluntariat d’acord amb la realitat.

L’elaboració d’aquest Decret és coherent amb l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sentit, respon al principi de necessitat i eficàcia, atès que l’article 22 de la Llei 11/2019, de 8 de març, de voluntariat de les Illes Balears, estableix que és el Govern qui ha de crear el cens.

El cens d’entitats de voluntariat de les Illes Balears s’adscriu a la Direcció General de Participació, Transparència i Voluntariat, dins la Secretaria Autonòmica de Sectors Productius i Memòria Democràtica competent en matèria de voluntariat. La Direcció General s’encarregarà de dur a terme totes les actuacions necessàries per inscriure-hi les entitats de voluntariat que ho sol·licitin, modificar o actualitzar les dades i, si escau, cancel·lar-ne la inscripció. A més, facilitarà tota la informació que se li sol·liciti sobre el funcionament i els requisits per poder-s’hi inscriure.

D’altra banda, expedirà certificats, com també elaborarà informes i estadístiques sobre la informació que hi consta i publicarà en el Portal del Voluntariat informació accessible i actualitzada sobre les dades de contacte i els àmbits sectorials i territorials d’actuació de les entitats inscrites. Finalment, durà a terme altres actuacions inherents a la seva naturalesa.

El Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.