torna

Detall de la notícia

Imatge 5313244

El Govern cedeix tres habitatges més a la Fundació Sant Joan de Déu per a l'allotjament de dones víctimes de violència de gènere

Veure sala de premsa

Actualment, la conselleria de Mobilitat i Habitatge ha cedit un total de 121 habitatges a diferents entitats per donar resposta a les necessitats específiques de diferents col·lectius

El conseller de Mobilitat i Habitatge, Josep Marí, i el gerent de la Fundació Sant Joan de Déu Mallorca, Joan Carulla, han subscrit avui un conveni de col·laboració per a la cessió, per part de l’IBAVI, de tres habitatges més per a dones víctimes de violència de gènere.

Mitjançant la signatura d'aquest nou conveni, la Fundació Sant Joan de Déu disposarà d'un total de cinc pisos cedits per l'IBAVI per donar resposta d'emergència habitacional, tant a famílies monoparentals o biparentals usuaries del servei d’acollida de la residència “Es Convent”, com a dones víctimes de violència masclista, soles o amb fills i filles a càrrec.

El conseller Josep Marí ha destacat que “el Govern està posant tots els recursos possibles per ajudar a les persones més vulnerables, per donar respostes efectives davant les seves necessitats. Estam fent una aposta ferma per fer front a les dificultats d’accés a l’habitatge per a la població en general, i especialment per als col·lectius més febles, perquè ningú quedi enrere”. 

D’altra banda, ha explicat que a més de donar resposta a les necessitats d'allotjament, gràcies a la tasca de la Fundació Sant Joan de Déu, les famílies i els seus fills, podran desenvolupar les activitats de la vida diària amb l'acompanyament professional necessari per a garantir la seva seguretat i facilitar un òptim procés de recuperació integral.

El gerent de la Fundació Sant Joan de Déu, per la seva part, ha destacat que “gràcies al conveni que hem signat amb l’IBAVI, des de la nostra Fundació podem donar resposta urgent a situacions d’emergència habitacional a famílies amb risc d’exclusió i dones en situació de violència masclista. Des de la nostra entitat prioritzam, garantim i cuidem l’acollida de les persones més vulnerables. Volem que se sentin com a ca seva i en un entorn de seguretat. I en part, això és possible gràcies a la implicació de la Conselleria i, en particular, de la gerència de l’IBAVI”, afegeix Carulla.

Cal recordar que l'any 2015, l'IBAVI i la Fundació signaren el primer conveni de col·laboració, amb la cessió de dos habitatges per donar resposta a les necessitats d'allotjament de famílies monoparentals o biparentals usuàries del servei d'acolliment de residència temporal 'Es Convent' i en procés de reinserció i recuperació de l'autonomia.

Un conveni que ara s'actualitza amb la incorporació d'aquests tres nous habitatges i que permetrà a la Fundació estendre la seva tasca social facilitant a les persones usuàries una vida autònoma i un desenvolupament personal digne i segur.

Els habitatges que formaran part d'aquest conveni estan ubicats a diferents barris de Palma. Hi ha un d’una habitació, un amb dues habitacions; un amb tres habitacions, i altres dos amb quatre.

En concepte de contraprestació, l'FSJD ha d'aportar mensualment la quantitat de 1.948,72 € (despeses i els imposts exclosos) pels cinc habitatges cedits.

El conveni tindrà una vigència de quatre anys prorrogables per anualitats fins a un màxim de quatre anys més.

 

Més de 100 habitatges cedits a entitats

Amb aquesta nova cessió, l'IBAVI ja té conveniats un total de 121 habitatges a les Illes Balears per donar resposta a diferents col·lectius amb necessitats especials dels quals 97 són a Mallorca, 13 a Menorca i 11 a Eivissa.

D’aquests, hi ha 44 habitatges cedits per l’IBAVI per a persones amb discapacitat física o psíquica; 50 habitatges per donar resposta a situacions d’emergència habitacional, 12 per a joves en risc d’exclusió social, i 15 per a víctimes de violència gènere.