torna

Detall de la notícia

Imatge 5304123

El punt d'avançament i estacionament de SFM entre Sineu i Petra entra en funcionament

El passat desembre de 2020, SFM va aprovar l'adjudicació de les obres d’un punt d'avançament i estacionament de tren (PAET) en la línia ferroviària entre l'estació d'Enllaç i la de Manacor. Les obres, que s’han vist afectades per la pandèmia, es varen reprendre el 21 de maig de 2021 i finalitzaren el passat 17 de juny.

A l’acte d’inauguració del PAET ha assistit el conseller de Mobilitat i Habitatge, Josep Marí, acompanyat del batle de Sineu, Tomeu Mulet i del gerent de SFM, Mateu Capellà.

El conseller Josep Marí ha destacat: «Amb aquesta obra continuam apostant pel tren com a transport col·lectiu davant l’ús individual del cotxe. Aquesta no és una obra més d’SFM; és un pas qualitatiu d’importància, ja que fa possible una millora en la seguretat, el manteniment i la consolidació de l’augment de freqüències».

El PAET funciona com un petit desdoblament de la via, per a la qual cosa s’han instal·lat dos desviaments a la via general i s’ha executat tota l’obra d’ampliació de la plataforma, construcció de la superestructura de via, instal·lacions d’electrificació i instal·lacions de seguretat, que comprenen els elements de senyalització, enclavament, comunicacions i altres instal·lacions auxiliars necessàries per garantir el funcionament correcte del sistema. La longitud útil d’estacionament d’aquesta nova instal·lació és de 177 metres.

Els punts d’avançament i estacionament permeten creuar dos trens en determinats punts i, per tant, millorar la regularitat i fiabilitat de l’explotació ferroviària: en aquest tram, un retard eventual podrà recuperar-se mitjançant creuaments en PAET, el que afavorirà el compliment dels horaris. També augmenten la capacitat de la línia, la qual cosa permet que es puguin continuar incrementant les freqüències en el futur. Així mateix, amb aquesta nova infraestructura es millora l’explotació del servei i el manteniment perquè es podrà estacionar la maquinària necessària per al manteniment tant de la catenària com de la via (que ara són sempre als tallers de Son Rutlan, a Palma). Igualment, es facilitarà la recuperació del trànsit en casos d’avaria.

El PAET que avui s’inaugura oficialment està situat entre l’estació de Sineu i la de Petra (punt quilomètric 47,7). Amb la posada en funcionament, SFM consolida les freqüències actuals entre Palma i Manacor cada 40 minuts. Aquesta actuació es va adjudicar a la UTE Tecsa-Coexa i ha suposat una inversió de 2.344.298,66 € (amb l’IVA exclòs).