torna

Detall de la notícia

Imatge 5296385

Els representants de les associacions de directors de centres públics de les Illes donen suport a la Resolució de perfilació de places

El conseller d’Educació i Formació Professional, Martí March, s’ha reunit amb els representants de les associacions de directors de centres educatius públics de Balears per presentar-los la Resolució que regula el procés de dotació de places amb perfil educatiu. A la reunió també ha assistit el director general de Planificació, Ordenació i Centres, Antoni Morante, i el secretari general Tomeu Barceló.

Els directors han manifestat en el decurs de la reunió el seu suport a la nova normativa de perfilació de places.

La proposta de Resolució que regula el procediment per convocar comissions de serveis per a la dotació de places docents amb perfil educatiu als centres públics no universitaris té per objecte facilitar que els centres públics puguin proposar un determinat nombre de places docents de la quota de professorat vinculades a l’aplicació d’aspectes significatius del seu projecte educatiu, per fomentar, així, una major identificació i implicació de l’equip docent a l’hora d’implementar aquest projecte mitjançant la participació del consell escolar del centre, o del consell social de centre si és el cas, i l’informe motivat del director del centre.

Una plaça docent caracteritzada amb perfil educatiu s’ha d’entendre com un lloc de treball que, a més de tenir atribuïdes funcions docents genèriques, té assignades funcions determinades que requereixen tècniques, responsabilitats, formació o condicions específiques d’ocupació que es deriven de l’aplicació i millora del projecte educatiu del centre. Només poden ocupar aquestes places funcionaris de carrera docents amb destinació definitiva.