torna

Detall de la notícia

Resolució de concessió d'ajuts d'escolarització per a l'alumnat d'incorporació tardana, curs 2021-22

Publicada al BOIB la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 30 de juny de 2022 per la qual es concedeixen als alumnes d’incorporació tardana les subvencions de la convocatòria d’ajuts d’escolarització per a alumnes escolaritzats en centres d’educació infantil privats autoritzats de la xarxa educativa complementària a la xarxa d’escoletes públiques de les Illes Balears durant el curs 2021-2022 (BOIB núm. 87, de 5 de juliol).

Per a més informació clicau aquí