torna

Detall de la notícia

Convocatòria inspectors accidentals curs 2022-2023

Novetat 05/08/2022:

- Resolució de dia 5 d'agost de 2022 per la qual es fa pública l'adjudicació provisional de places en comissió de serveis a llocs de feina de la Inspecció Educativa com a inspectors accidentals. 

- El termini per fer reclamacions es de 24 hores a comptar des de la publicació de la Resolució: <Accés al tràmit>

 


29/07/2022:

- Resolució de dia 29 de juliol de 2022 per la qual s’aprova la llista dels aspirants seleccionats per formar part de la llista per proveir, a totes les illes i mitjançant el sistema de comissió de serveis llocs de feina de la Inspecció Educativa com a inspectors accidentals.07/07/2022:

- Resolució per la qual es designa el president de la comissió de valoració i la Resolució de la composició provisional de la comissió de valoració. 

- El termini per fer reclamacions és de 2 dies hàbils (dia 4 juliol a 11 juliol): <Accés al tràmit de reclamacions>

- El sorteig públic per a la designació de l'ordre d'actuació dels aspirants per formar part, mitjançant el sistema de comissió de serveis, de la llista amb la finalitat de proveir a totes les illes llocs de feina de la Inspecció Educativa d'acord amb el procediment convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 29 de juny de 2022, realitzat dia 7 de juliol de 2022 a les 9:15 hores, ha determinat que han d'iniciar l'actuació els aspirants el primer llinatge dels quals comenci per la lletra H.

- Publicació de les normes que regeixen el sorteig per designar els vocals de la comissió de valoració que han d'actuar en el procediment.

- El termini de presentació de sol·licituds serà de dia 4 a 15 de juliol: <Accés al tràmit>