torna

Detall de la notícia

Imatge 5286428

Un centenar de docents de Balears s'han preparat per formar el professorat dels centres educatius sobre els nous reptes en competència digital

\ IBSTEAM està dissenyant una proposta formativa pel proper curs escolar en la que s’oferiran formacions basades en les sis àrees de la competència digital docent

\ Es tracta d’una iniciativa emmarcada en el nou Marc de referència de la competència digital docent

 

El 27 de juny es va aprovar l’Acord de Conferència Sectorial sobre l’Acreditació de la competència digital docent lligat al Marc de Referència de la Competència Digital Docent (BOE 16 de maig). Amb aquest acord es defineixen les vies per acreditar la competència digital docent, que seran concretades amb una futura normativa autonòmica.

Dins aquestes vies d’acreditació hi ha la formació del professorat. És per aquest motiu que el CEP IBSTEAM està dissenyant una proposta formativa pel proper curs escolar en la que s’oferiran formacions basades en les sis àrees de la competència digital docent.

Aquestes formacions s’oferiran al centres educatius com a formacions dins el centre i en forma de formacions d’àmbit amb convocatòries periòdiques. Els detalls d’aquestes formacions es farà arribar als centres durant el mes de setembre.

A aquest efecte, el CEP IBSTEAM ha organitzat durant aquest final de curs, la formació d’un centenar de docents de totes les illes que actuaran com a ponents de les formacions. S’han realitzat sessions de formació a Eivissa, Mallorca i Menorca.

En aquesta formació els assistents s’han familiaritzat amb el Marc de referència de la competència digital i han elaborat activitats basades en les sis àrees del marc: 1. Compromís professional, 2. Continguts digitals, 3. Ensenyament i aprenentatge, 4. Avaluació i retroacció, 5. Empoderament de l’alumnat, 6. Desenvolupament de la competència digital de l’alumnat.

Aquesta acció està finançada pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea NextGenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.