torna

Detall de la notícia

Imatge 5276291

La majoria de la Mesa Sectorial d'Educació dona suport al Decret de Participació

\ S’han incorporat al Decret les aportacions més rellevants dels sindicats que formen part de la Mesa

\ També s’ha tractat a la Mesa l’esborrany de la Resolució que regula el procés de dotació de places amb perfil educatiu

El conseller d’Educació i Formació Professional, Martí March, ha participat avui a la Mesa Sectorial d’Educació en la que es tractaven la proposta de Decret de Participació i la Resolució que regula el procés de dotació de places amb perfil educatiu. L’han acompanyat la directora general de Personal Docent, Rafaela Sánchez, y el secretari general de la Conselleria, Tomeu Barceló.

La majoria de la Mesa ha donat suport a l’esborrany del Decret de Participació que serà remès al Consell Escolar de les Illes Balears. Quant a la Resolució sobre perfilació de places s’ha decidit convocar una nova reunió de la Mesa per tal de poder incorporar aportacions per part dels sindicats.

Martí March ha destacat que es tracta de dues iniciatives que responen a peticions esteses per part de la comunitat educativa. D’una banda, millorar i ajustar la participació en el sistema de tots els agents educatius i, d’una altra, dotar de més autonomia als centres per poder dur a terme els seu projectes. March també ha volgut aclarir que a diferència d’algunes comunitats autònomes en les que la perfilació de places es fa a través d’una entrevista i que pot donar lloc a situacions problemàtiques, a Balears això no es fa així i es procedeix com a qualsevol comissió de serveis amb un barem establert i al que tothom s’hi pot presentar.

L’esborrany de Decret pel qual es regulen les meses de participació per sectors de la comunitat educativa de les Illes Balears en l’àmbit de l’educació no universitària fou presentat a la Mesa dia 10 de juny per tal de que els sindicats que la integren poguessin fer les seves aportacions, de la mateixa manera que la resta de col·lectius als quals s’ha presentat aquesta proposta.

L’esborrany de Decret forma part del conjunt de normativa que s’ha de posar en marxa una vegada aprovada la Llei d’Educació per tal de desenvolupar-la. La LEIB compta amb un apartat específic destinat a consolidar, ampliar i institucionalitzar les formes de participació de la comunitat educativa per tal de garantir que les decisions educatives s’adoptin amb el màxim consens possible com a via per estabilitzar el sistema educatiu i millorar-ne la qualitat.

El Decret estableix dos tipus de meses, les de negociació i participació, com la Mesa Sectorial i la Mesa de l’Ensenyament Concertat i les de participació, informació i consulta com la de Directors, Famílies, Docents i Alumnat.

Per altra banda, avui també s’ha tractat a la Mesa la proposta de Resolució que regula el procediment per convocar comissions de serveis per a la dotació de places docents amb perfil educatiu als centres públics no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Formació Professional. Aquesta normativa té per objecte facilitar que els centres públics puguin proposar un determinat nombre de places docents de la quota de professorat vinculades a l’aplicació d’aspectes significatius del seu projecte educatiu, per fomentar, així, una major identificació i implicació de l’equip docent a l’hora d’implementar aquest projecte.