torna

Detall de la notícia

Imatge 5272971

Més de 3.800 aspirants es presenten el proper dissabte 25 de juny a les oposicions docents de les Balears

\ Es tracta de la convocatòria de 2022 i s’ofereixen 796 places

\ Del 2017 al 2022  s’hauran tret 4.277 places d’oposició i es baixarà la taxa d’interinitat  

\ Inclou places per la majoria dels cossos, mestres, secundària, FP i Escoles Oficials d’idiomes 

\ Es preveu convocar unes 2.500 places més en properes oposicions previstes, del 2023 al  2024

 

El conseller d’Educació i Formació Professional, Martí March, acompanyat de la directora general de Personal Docent, Rafaela Sánchez, ha presentat avui les oposicions docents  2022 que comencen a partir del proper dissabte a les Illes Balears. En total, més de 3.800 aspirants concursen per 796 places, distribuïdes entre infantil i primària, secundària, formació professional i escoles oficials d’idiomes.

La convocatòria del 2022 és de 796  places, la qual cosa suposa que des del 2017 s’han convocat 4.277 places d’oposició.

La convocatòria de totes aquestes places ha contribuït a la baixada de la taxa d’interins, ja que es va començar la legislatura amb un dels percentatges d’interins docents més elevats de l’Estat, el 37,14 % d’interins amb places vacants, i després dels processos d’oposició del 2017, el 2018, el 2019 i el 2020 s’ha baixat fins al 28 % de mitjana.

L’objectiu de la Conselleria és continuar convocant oposicions els propers anys 2023 i 2024, amb la previsió d’oferir a l’entorn de 2.500 places. Amb la prova d’oposicions d’aquest dissabte es preveu baixar el percentatge de docents interins fins arribar aproximadament al 15 % del total.

En aquest sentit, el conseller Martí March ha explicat que “des de que vàrem començar a convocar oposicions, el 2017, haurem tret mes de 8 mil places, que és una xifra espectacular perquè demostra la voluntat d’estabilitat d’aquest Govern. Estam parlant de xifres històriques”. I ha afegit que “és important remarcar que aquesta Conselleria té la idea de present i de futur de seguir convocant oposicions per evitar que el nombre d’interins s’incrementi. Cal recordar que cada any es jubilen a l’entorn d’uns 300 docents i aquestes places aniran sortint a les diferents convocatòries d’oposicions. La idea de cara al futur es a partir de 2024 mantenir la taxa en el 8% ja que està demostrat que l’estabilitat i la continuïtat dels projectes pedagògics ofereix bons resultats educatius”.

La Conselleria té prevista la negociació de les noves convocatòries d’oposicions amb els agents socials presents a la Mesa Sectorial d’Educació, al mateix temps que preveu també negociar altres mesures complementàries d’estabilitat per als interins amb els sindicats educatius.   

Convocatòria oposicions 2022 en xifres

Un total de 3.802 aspirants opten a una de les 796  places a les Illes Balears, distribuïdes entre infantil i primària, secundària, formació professional i escoles oficials d’idiomes.

Tot i que els percentatges més elevats de places corresponen a professors de secundària  (286  places, el 36%) i mestres d’infantil i de primària (470 places, el  59%), també es convoquen places per a formació professional (33,  4,1%) i per a les escoles oficials d’idiomes (7 places, el 0,9%).

Les oposicions comencen a partir del proper dissabte, 25  de juny, en un total de 16 seus repartides per totes les Illes Balears. Comptaran amb un total de 3.802 aspirants (3.246 a Mallorca, 227 a Menorca, 323 a Eivissa i 6 a Formentera) i 100 tribunals (76 a Mallorca, 10 a Menorca i 14 a Eivissa i Formentera).

Pel que fa a la formació professional, es treuen a concurs un total de 33 places (28 a Mallorca, 3 a Menorca i 2 a Eivissa).

Des del 2018 les convocatòries d’oposicions s’han plantejat de manera que cada opositor tingui dues oportunitats de presentar-s’hi. A més, a les Balears la mitjana d’aspirants per cada plaça és d’entre 3 i 4, una de les més baixes de tot l’Estat.

En total, a Mallorca s’oferiran 638 places, a Menorca 60, a Eivissa 92 i a Formentera 6.

RESUM PER COSSOS

MALLORCA

MENORCA

EIVISSA

FORMENTERA

TOTAL

PROF. ENSENYAMENT SECUNDARI

235

21

30

-

286

PROF. TÈCNICS FORMACIÓ PROFESSIONAL

28

3

2

-

33

PROF. ESCOLES OFICIALS IDIOMES

4

-

2

1

7

MESTRES INFANTIL I PRIMÀRIA

371

36

58

5

470

TOTAL

638

60

92

6

796

Es pot consultar tota l’oferta de places per especialitats a la web de la Direcció General de Personal Docent.

 

Places a totes les illes

La proposta d’oposicions per al 2022 és de 796  places: 470 a primària, 286 a secundària, 33 a formació professional i 7 a escoles oficials d’idiomes. Per illes, s’ofereixen 638 places a Mallorca, 60 a Menorca, 92 a Eivissa i 6 a Formentera.

 

RESUM PER COSSOS

MALLORCA

MENORCA

EIVISSA

FORMENTERA

TOTAL

ANYS

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

PROF. ENSENYAMENT SECUNDARI

344

305

374

66

43

46

125

101

121

12

11

16

547

460

557

PROF. TÈCNICS FORMACIÓ PROFESSIONAL

0

115

78

0

20

17

0

29

17

0

4

3

0

168

115

PROF. ESCOLES OFICIALS IDIOMES

33

6

0

6

4

0

6

2

0

0

0

0

45

12

0

PROF. ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

 

0

5

 

0

1

 

0

5

 

0

0

 

0

11

MESTRES INFANTIL I PRIMÀRIA

225

300

293

45

20

33

115

92

76

15

18

8

400

430

410

TOTAL

608

734

778

118

88

109

247

225

229

27

33

28

1.000

1.080

1.144

 

Amb l’objectiu de donar estabilitat al professorat de les Balears

A les darreres oposicions dutes a terme a les Balears, les del 2021, es varen adjudicar el 91 % de les places que es varen treure a concurs. Això suposa que es varen cobrir 827 places del total de 1.144 que integraven aquesta oferta d’oposicions. Només quedaren desertes 317 places, el 27,7 % del total.


El 97 % de les places adjudicades han estat per a interins que han treballat els darrers 5 anys en algun centre públic de les Illes Balears. Amb les places adjudicades des de l’any 2017 s’han estabilitzat 2.784 places, la majoria per a docents interins.

La intenció de la Conselleria és convocar noves oposicions també el 2023 i el 2024.

Històric oposicions a Balears

Des de 2017, incloent les oposicions d’enguany de 2022, s’han convocat 4.275 places d’oposicions. En els anys 2023 i 2024 es convocaran un total de 2.646 de la nova normativa d’estabilització estatal, a les quals s’hauran d’afegir més de mil places de taxes de reposició dels cursos 2021, 2022 i 2023, amb la qual cosa es preveu afegir més de mil places. D’aquesta manera, en acabar el 2024 s’hauran convocat a les Balears més de 8 mil places d’oposició.

 

Any

Places convocades

2017

257

2018

1.008

2019

1.070

2020

1.144

2022

796

TOTAL

4.275

La taxa d’estabilitat que estableix la Llei 20/2021 de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública suposarà que a les Balears 2.646 docents tendran una plaça fixa a través del procés de concurs de mèrits o del d’oposicions que tindrà lloc el 2023 de manera extraordinària. L’objectiu de la Conselleria d’Educació i  Formació Professional és situar el percentatge d’interins docents al 8 %, tal i com marca la nova normativa estatal.

Entre les places que ja han integrat als processos d’oposició des de 2016 fins ara i les que es trauran el 2023 de manera extraordinària, més les previstes per al 2024, a les Balears s’hauran tret un total de 8 mil places d’oposicions. Cal recordar que el 2015 la mitjana d’interins en aquesta comunitat estava al voltant del 40 %. Amb les oposicions que s’han convocat cada any fins ara s’ha assolit una taxa d’interinitat del 26 % i, ara, amb aquestes mesures extraordinàries, se situarà per davall del 8 %.

El procés d’estabilització preveu que amb caràcter excepcional es podran convocar les places estructurals que hagin estat ocupades de manera temporal i ininterrompudament almenys els tres anys anteriors al 31 de desembre de 2020. A través d’aquesta via es convocaran, mitjançant concurs de mèrits, 2.554 places corresponents a aquelles ocupades ininterrompudament almenys cinc anys. La resta, 92 places, es convocaran mitjançant concurs oposició.