torna

Detall de la notícia

Imatge 5263149

Programa Centres Educatius Promotors de la Salut (CEPS). Curs 2022-2023

Descripció del programa

El Programa Centres Educatius Promotors de la Salut té com a objectiu principal integrar la promoció de la salut i el benestar en els centres educatius per tal de millorar els hàbits saludables en infants, joves i persones adultes de la comunitat educativa.

El Programa CEPS consisteix a treballar els principals eixos temàtics relacionats amb la promoció de la salut i e benestar: alimentació saludable i vida activa, benestar i salut emocional, educació afectiva i sexual, prevenció de les addiccions i seguretat i prevenció de riscs.
Els centres CEPS nomenen una persona coordinadora del programa.

El Programa CEPS, com a programa de formació i innovació educativa, inclou formació permanent per al professorat: 

  • Formació inicial, obligatòria per a les persones coordinadores que s’inicien en CEPS ique inclou l’elaboració d’un projecte de salut per a dos cursos escolars.

  • Formació d’aprofundiment, que cada centre dissenya en funció de les seves necessitats en promoció de la salut i benestar i en funció, també, dels programes de promoció de la salut i benestar que es desenvolupen en el centre.

Una vegada finalitzat el desenvolupament del projecte de salut (bianual) cada centre ha de lliurar la Memòria CEPS i té la possibilitat de sol·licitar el Guardó CEPS, un reconeixement als centres educatius que des de diferents àmbits han fet feina per a la promoció de la salut i el benestar de tota la comunitat educativa durant dos cursos escolars consecutius.

Vegeu també la Instrucció 19/2022 de la convocatòria unificada.

Persones destinatàries
Centres docents sostinguts amb fons que imparteixen educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, formació professional bàsica i educació per a persones adultes.

Contacte

Servei d’Innovació Educativa

sie@dgpice.caib.es

971 17 77 81 - 971 17 78 00/ext. 62317.

 

NOVETATS