torna

Detall de la notícia

Imatge 5261217

Judo s'incorpora com a nou programa de Tecnificació Esportiva

El Patronat de la Fundació per a l’Esport Balear ha ratificat la proposta d’incorporar aquest esport de contacte

La Fundació per a l’Esport Balear ha incorporat un nou esport als seus programes de tecnificació a partir de la pròxima temporada. En concret, es tracta del programa de tecnificació esportiva de Judo. Actualment són un total de 23 programes de tecnificació que ofereix el Centre de Tecnificació Esportiva de les Illes Balears. 

Judo ha estat considerat, dins el procés de selecció, com l’esport de contacte que presenta millors condicions en el context autonòmic i estatal amb prou estructura nacional i garanties tant de formació com de formadors per poder implementar un programa de tecnificació esportiva i projectar els esportistes participants cap a etapes superiors, com l’alt rendiment i el Programa Olímpic.

Cal tenir en compte que Judo és l’esport de contacte amb major nombre de llicències a nivell nacional, molt per davant de la resta; xifra que és un valor directament proporcional a la implantació de cada esport en el teixit social i dona major pes als èxits esportius en competicions nacionals i internacionals. Una altra consideració és que Judo desenvolupa programes de tecnificació a nivell federatiu i és el que té el major nombre d’entrenadors titulats a nivell nacional amb la màxima qualificació.

Avui, a la sessió del Patronat de la Fundació per a l’Esport Balear, s’ha informat als membres del patronat sobre aquest incorporació i sobre els criteris tècnico-esportius seguits per a la selecció.