torna

Detall de la notícia

Imatge 5259182

Tutories Teatrals curs 2022-2023

Descripció del programa

Tutories teatrals és un programa de formació i innovació educativa que pretén facilitar als centres educatius d’educació secundària obligatòria i batxillerat l’apropament a la dramatúrgia contemporània a través de textos d’autors i autores de les Illes Balears. El concepte d’aquesta proposta educativa té com a referent les tres línies directrius de la innovació educativa: mediació, educació i transformació.

El Teatre Principal i el Servei d’Innovació Educativa posen a disposició dels docents, per una part, la tutoria teatral formada pels autors i autores de les obres, la direcció d’escena i el suport tècnic, i, per l’altra, la formació permanent del professorat per a la producció de les obres teatrals als centres educatius.

 • Presentació del programa (20 de juny de 2022 a les 19.00h al Teatre Principal de Palma, després es podrà veure en streaming).

 • Formació permanent del professorat (1r trimestre del curs 2022-2023) i elecció del text teatral. Els textos teatrals per al curs 2022-2023 són els següents:
  La promesa d’olumrombi de Víctor Uwagda (Educació Primària)
  La jerarquia de l’amor d’Ann Perelló (ESO i Batxillerat)
  Les marginades de Marina Collado (ESO i Batxilerat)

 • Treball a l’aula entre alumnes, docents i la tutoria teatral (2n trimestre del curs 2022-2023).

 • Visita guiada al Teatre Principal de Palma (al llarg del curs escolar 2022-2023)

 • Possibilitat d’assistir als espectacles del Teatre Principal a preus especials (al llarg del curs escolar 2022-2023)
 • Representació de l’obra teatral al centre educatiu o al barri (3r trimestre del curs 2022-2023).

 • Festival de Tutories teatrals al Teatre Principal de Palma (3r trimestre del curs 2022-2023).

 • Memòria final del programa que s’ha de lliurar fins el 30 de juny de 2023 al Moodle de la formació (fweib.caib.es)

 

Vegeu també la Instrucció 14/2022 de la convocatòria unificada.

Finalitat

Apropar joves de les Illes Balears a la dramatúrgia i al Teatre Principal de Palma.

Persones destinatàries

Centres educatius sostinguts amb fons públics dependents de la Conselleria d’Educació i Formació Professional de les Illes Balears que imparteixen educació primària, educació secundària obligatòria i batxillerat.

Més informació

Servei d’Innovació Educativa

Telèfons: 971 177 781 / 971 177 800 ext. 62317

Adreces electròniques: sie@dgpice.caib.es / mserra@dgpice.caib.es

NOVETATS