torna

Detall de la notícia

Imatge 5254458

Convocatòria pública d'ajuts per a l'execució dels programes d'incentius per a la implantació d'energies renovables tèrmiques en diferents sectors de la economia, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Programes d'ajudes:

  • Programa d’incentius 1: realització d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques en els sectors industrial, agropecuari, serveis i/o altres sectors de la economia, incloent el sector residencial.
  • Programa d’incentius 2: realització d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques en edificis no residencials, establiments i infraestructures del sector públic.

Actuacions subvencionables

Són subvencionables les actuacions que a continuació es relacionen sempre que es realitzin dins les Illes Balears i que compleixin amb les condicions establertes en la convocatòria i en el Reial decret 1124/2021, de 21 de desembre. Les actuacions són següents:

- Solar tèrmica

- Geotèrmia i energia ambient (aerotèrmia i hidrotèrmia)

- Biomassa

- Microxarxes de districte de calor i/o fred

Presentació de sol·licituds: El termini per presentar les sol·licituds s’inicia el 20 de juny de 2022 i finalitza quan s'esgoti el crèdit o, com a màxim, el 31 de desembre de 2023.

Les sol·licituds s'hauran de presentar de forma telemàtica a través de l'enllaç que s'adjunta.

FinançamentL'actuació disposa d'ajuts procedents del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu "NextGenerationEU".

 

NOTA IMPORTANT: Les sol·licituds només es poden presentar a través del tràmit telemàtic específic que podreu trobar a l'apartat enllaços que figura en aquesta pàgina. No seran vàlides les sol·licituds que es presentin a través del Registre Electrònic Comú ni a les oficines de registre.

Per a la realització del tràmit telemàtic és necessari disposar d'un certificat amb firma digital. No són vàlids els certificats Cl@ve PIN, ni Cl@ve Permanent. Podeu trobar les instruccions per obtenir el certificat digital a l'apartat documents d'aquesta pàgina.