torna

Detall de la notícia

Imatge 5231111

Memòries de la Direcció General de Salut Pública i Participació

Les memòries de la Direcció General de Salut Pública i Participació ofereixen un resum de les activitats duites a terme anualment per les diferents unitats administratives que la componen destinades a protegir i promoure la salut i prevenir la malaltia dels ciutadans i visitants de les Illes Balears..