torna

Detall de la notícia

Imatge 5230435

Activitat de formació per a professorat d'FP – LAMINAT I MUNTATGE FOTOGRÀFIC, NIVELL AVANÇAT (CIFP JUNÍPER SERRA)

El pròxim 30 de maig de 2022 s’obrirà el termini per inscriure’s a la formació “Laminat i muntatge fotogràfic, nivell avançat”. Aquesta activitat formativa, organitzada pel Centre de Formació, Innovació i Desenvolupament de Formació Professional de les Illes Balears (CInFP-IB) del Servei de Planificació i Participació de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, tendrà una durada de 8 hores i es durà a terme de manera presencial al CIFP Juníper Serra (Palma) els dies 27, 28 i 29 de juny de 2022.

Destinataris

1. Professors d’FP en actiu de la família professional d’Imatge i so (IMS) del CIFP Juníper Serra.

Objectius

  • Adquirir destreses i estratègies pràctiques per laminar fotografies i presentar-les muntades damunt suports rígids.

 

Termini d’inscripció

Del 30 de maig al 12 de juny de 2022 a través del Portal del personal. 

Tota la informació relacionada amb aquesta activitat es pot consultar en el document adjunt.

Formació finançada pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i cofinançada pel Fons Social Europeu en el Marc Financer Pluriennal 2021-2027 (FSE Plus).