torna

Detall de la notícia

Imatge 5226917

Agricultura abona els primers 51 expedients per valor de 800 mil euros de l'ajuda de la sequera

El Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, de la conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, ha abonat aquest divendres els primers 51 expedients de l’ajuda de la sequera del 2021, per valor de 798.696,21 euros. Precisament, el Butlletí Oficial de les Illes Balears va publicar aquest dijous l’augment d’un 90% del crèdit per aquesta línia d’ajudes per a poder cobrir tots els expedients presentats, un total de 400. D’aquesta manera, es destinaran 1.900.000 euros, 900.000 euros més dels prevists inicialment, a l’ajuda per al sector agrari per alimentar el bestiar i garantir la continuïtat de les explotacions a les illes de Mallorca i Menorca, per fer front a la sequera de l’any 2021.

L’objectiu és cobrir tota la demanda sol·licitada en un any especialment complicat pels ramaders de les Balears, per la multitud de factors sobrevinguts, així com també per la manca de pluges que ha afectat els cultius de farratge i cereals. Aquesta línia d’ajudes estableix uns imports per explotació en funció del tipus de bestiar i la zona geogràfica de les finques.

El període de sol·licitud d’aquesta ajuda va finalitzar el 29 d’octubre del 2021. Atesa la disponibilitat pressupostària i la manca de pluja durant els mesos d’hivern, es va decidir augmentar el pressupost d’aquesta ajuda, que s’ha hagut de comunicar a la Comissió Europea i això ha endarrerit el termini dos mesos.

Dels 51 expedients abonats en aquesta primera tongada, el 60%, és a dir, 31, es corresponen a pagesos i ramaders de Menorca. La resta són de Mallorca.