torna

Detall de la notícia

Imatge 5225383

Educació publica el calendari de les proves d'accés als ensenyaments artístics superiors per al curs 2022-2023

\ La inscripció telemàtica per a les proves al Conservatori Superior de Música de les Illes Balears (CSMIB) és del 10 de maig al 10 de juny

\ Del 20 al 31 de maig per a l'Escola d'Art i Superior de Disseny de les Illes Balears (EASDIB)

\ I del 18 de maig al 21 de juny per a l’Escola d’Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB) 

 

La Conselleria d’Educació i Formació Professional, mitjançant la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, acaba de publicar el calendari de les proves d’accés als ensenyaments artístics superiors per al proper curs 2022-2023. Al llarg d’aquest mes de maig i durant el proper mes de juny, tot l’alumnat interessat es pot inscriure per tal de realitzar les proves d’accés.

La Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors ha editat un tríptic, que es troba penjat a la pàgina web de la Conselleria, amb tota la informació per als candidats i futurs alumnes.

El Conservatori Superior de Música de les Illes Balears ofereix 4 cursos

El CSMIB ofereix 4 cursos per obtenir el Grau en Ensenyaments Artístics Superiors són:

- Musicologia

- Composició

- Pedagogia

- Interpretació (Jazz i música moderna i Música clàssica)

Per poder realitzar les proves específiques d’accés, els interessats tenen del 10 maig al 10 juny per fer la inscripció telemàtica al procés d’admissió i a la prova específica d’accés. Aquestes proves es duran a terme del 20 al 25 de juny.

Cursos de l'Escola d'Art i Superior de Disseny de les Illes Balears

Els 4 cursos que oferta l’EASDIB són:

-          Disseny gràfic.

-          Disseny d’interiors.

-          Disseny de moda.

-          Disseny de producte.

Per poder realitzar les proves específiques d’accés, els interessats tenen del 20 al 31 de maig per fer la inscripció al procés d’admissió i a la prova específica d’accés. Aquesta prova tindrà lloc el proper 29 de juny.

Interpretació a l’Escola d’Art Dramàtic de les Illes Balears

Els candidats a estudiar Interpretació a l’ESADIB per poder realitzar les proves específiques d’accés han de fer la inscripció entre el 18 de maig i el 21 de juny. Hauran de fer dues proves: una teòrica, el proper 1 de juliol, i una d’exercicis pràctics, entre el 4 i el 7 de juliol. 

Els requisits

Existeixen dues vies per accedir als ensenyaments artístics superiors:

1. Complir amb els requisits acadèmics següents:

- Tenir el títol de batxillerat o equivalent o haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

- Superar la prova específica d’accés que s’estableixi per a cada ensenyament.

2. L’accés per a les persones majors de 19 anys que no compleixen els requisits acadèmics :

- Tenir 19 anys complerts o complir-los durant l’any natural en què es convoqui la prova específica d’accés.

- Superar la prova que acrediti que l’aspirant té la maduresa necessària amb relació als objectius de batxillerat.

- Superar la prova específica d’accés que s’estableixi per a cada ensenyament.

Cal tenir en compte que els aspirants amb necessitats educatives especials, derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials o altres trastorns greus que tenguin el reconeixement oficial, poden sol·licitar els recursos addicionals o les adaptacions necessàries per participar en les proves d’accés.