torna

Detall de la notícia

Imatge 5221648

Concurs per al proveïment de diversos llocs de treball corresponents a personal laboral fix de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

14/05/2022

S'ha publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aproven la convocatòria, les bases, el barem de mèrits i la designació de les comissions tècniques de valoració del concurs per al proveïment de diversos llocs de treball corresponents a personal laboral fix de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Podeu consultar la convocatòria en els documents adjunts, o en la Seu electrònica

El termini per presentar les sol·licituds és de 15 dies hàbils a partir de l'endemà que s'hagi publicat la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balear.

El termini de presentació de sol.licituds és del 16/05/2022 fins al 03/06/2022.