torna

Detall de la notícia

Informació pública sobre la sol·licitud d'autorització d'ampliació de producció i d'ampliació de la planta de producció d'al·levins d'Aqüicultura Balear S.A.U. (ABSA) a sant Joan de Déu

D’acord amb l’anunci del director general de Pesca i Medi Marí de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació de data 6 d'abril de 2022 (publicada en el BOIB núm. 053, de data 21 d'abril de 2022) s’ha obert un procés participatiu fins al dia 2 de juny de 2022, mitjançant el qual tots els ciutadans i ciutadanes poden informar-se del Projecte i incorporar-hi les seves propostes i suggeriments.

Les al·legacions s’han de presentar a la seu de la Direcció General de Pesca i Medi Marí a la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, carrer Reina de la Constança, 4, 07006 Palma, o a qualsevol dels llocs que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, i han d’anar adreçades a la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació (Direcció General de Pesca i Medi Marí).

Igualment, podeu presentar  al·legacions telemàticament enviant-les a través del registre electrònic REC (https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do), indicant que l'escrit va adreçat a la Direcció General de Pesca i Medi Marí (DIR3 A04026951).

Per a poder realitzar un registre a través del REC és necessari disposar d'un certificat electrònic o DNI-e. 

Documents:

- Projecte bàsic F2

- Projecte bàsic F3