torna

Detall de la notícia

Imatge 5176803

Eivissa disposarà d'un servei d'acompanyament en matèria d'habitatge

El conseller de Mobilitat i Habitatge i el batle d’Eivissa han signat avui l’acord que ho fa possible

El conseller de Mobilitat i Habitatge i president de l’Institut Balear de l’Habitatge, Josep Marí, i el batle de l’Ajuntament d’Eivissa, Rafel Ruiz, han signat avui un acord de col·laboració per posar en marxa a Eivissa la prestació del servei d’acompanyament a la ciutadania en matèria d’habitatge.

Es tracta d’un servei gratuït que ha de donar suport a les persones que necessiten assessorament i atenció en matèria d’accés a l’habitatge i defensa d’aquest.

El conseller Josep Marí ha destacat: «Eivissa és una de les illes on els ciutadans tenen més dificultats per accedir a un habitatge, per això per a nosaltres ha estat una prioritat instaurar aquest servei a l’illa». També ha afegit: «Ho feim gràcies a la col·laboració interinstitucional amb l’Ajuntament per poder garantir un bon servei als ciutadans d’Eivissa amb un tractament personalitzat amb totes les garanties».

Per al batle d'Eivissa, Rafa Ruiz «aquest és un conveni que demostra la col·laboració continuada amb el Govern en matèria d'habitatge i que ve a donar assessorament en un dels principals problemes com és la manca d'accés a l'habitatge. Som l'únic municipi de l'illa que ha cedit solars i aquesta cessió és només una de les línies de feina que l'Ajuntament d'Eivissa té actives, com son la cessió de solars per HPO, l'estudi de l'estat de l'habitatge a la ciutat, recentment licitat i aquesta nova acció. L'habitatge és un dret, no un luxe, i aquesta oficina d'atenció en materia d'accés a l'habitatge, en un mercat tant tensionat, vindrà a donar solucions i acompanyar a la ciutadania que ho necessiti».

Aitor Morrás, tinent d'alcalde i regidor d'habitatge també ha coincidit en el fet que «avui es demostra el que suposen les polítiques actives d'habitatge tant per al Govern com per a l'Ajuntament. Són polítiques en les quals les institucions col·laboren per tal d'oferir un accés a l'habitatge el més adequat possible a la ciutadania. Aquesta oficina a més, ve a donar servei a les famílies perquè puguin accedir a un habitatge pero també donar assessorament a aquelles que es troben en risc de perdre'l». 

El servei d’acompanyament ha de proporcionar acompanyament social i, si escau, acompanyament jurídic i tècnic especialitzat i personalitzat amb relació a:

— Les situacions de pèrdua o dificultat en el pagament de les obligacions econòmiques vinculades a l’habitatge habitual: sobreendeutament, reestructuració del deute hipotecari, impagament o endarreriment en el pagament de les quotes hipotecàries o les rendes del lloguer, i dació en pagament de l’habitatge habitual.

— Les obligacions precontractuals i les possibles clàusules abusives en el finançament, l’arrendament o la compravenda d’habitatges, amb trasllat posterior de les incidències detectades a l’Administració competent en matèria de consum.

— El lloguer o la compra d’un habitatge.

— La informació sobre les ajudes existents en matèria d’habitatge.

— L’acompanyament, l’assessorament i la gestió relativa a la garantia del manteniment dels subministraments bàsics.

— El finançament relacionat amb l’habitatge.

L’acord té una durada de quatre anys, amb la possibilitat de prorrogar-se en vèncer de forma tàcita per anualitats fins a un màxim de quatre anys més.

El servei d’acompanyament s’ha de posar en funcionament en un termini màxim de sis mesos, a partir de la signatura de l’acord de col·laboració.