torna

Detall de la notícia

Subvenció transformació de flotes (Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - finançat per la Unió Europea «Next Generation EU»)

Convocatòria d'ajudes per transformar les flotes de transport de viatgers i mercaderies d’empreses privades prestadores de serveis de transport per carretera, així com d’empreses que realitzin transport privat complementari, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançades per la Unió Europea «Next Generation EU»