torna

Detall de la notícia

Imatge 5152213

Convocatòria d'ajuts per a actuacions de foment de l'ús de la llengua catalana. Llista d'admesos i exclosos

L’objecte d’aquesta línia de subvencions és donar suport a activitats que tenguin com a finalitat la difusió i la promoció de l’ús social de la llengua catalana entre la població general, tant l’autòctona com la nouvinguda, de les Illes Balears. En concret, són subvencionables els projectes de voluntariat lingüístic, les activitats de formació lingüística i cultural destinades a sectors específics de població, les activitats de lleure que tenguin com a finalitat fomentar l'ús de la llengua catalana en àmbits amb escassa o nul·la presència del català, les activitats de promoció de la integració lingüística i els projectes de sensibilització lingüística.

Es poden beneficiar d’aquests ajuts les persones físiques i entitats sense ànim de lucre i els ajuntaments de les Illes Balears.

Podeu accedir al tràmit clicant aquí.