torna

Detall de la notícia

Resolució de la consellera de Salut i Consum de 7 de març de 2022 per la qual s'aprova la convocatòria de subvencions per dur a terme activitats en matèria de salut pública per a l'exercici 2022

El dimarts 15 de març la Conselleria de Salut i Consum va publicar al BOIB núm. 37 la convocatòria de subvencions en matèria de salut pública per a l’any 2022.

L’objectiu de la convocatòria és donar suport al desenvolupament dels programes, projectes i activitats de salut pública que es duguin a terme entre l’1 de gener de 2022 i el 30 de setembre de 2022, i que es centrin en les línies següents línies d’actuació:

a) Programes i projectes de promoció de la salut en l’àmbit comunitari i col·lectius en risc d’exclusió social.
b) Programes i projectes de promoció i educació per a la salut als centres educatius que participen en el Programa de Centres Educatius Promotors de la Salut (CEPS) de les Illes Balears.
c) Projectes per a la promoció de la donació de sang i la captació de donants mitjançant cita prèvia en tots els municipis de les Illes Balears. Aquesta ajuda ha d’estar destinada a associacions municipals o autonòmiques de qualsevol tipus que vulguin involucrar-se en la promoció de la donació de sang planificada.
d) Programes de prevenció de la infecció del VIH i altres infeccions de transmissió sexual en la població general i en col·lectius específics d’afectats.
e) Projectes per ajudes per a associacions de pacients.
f) Projectes de prevenció i reducció de danys de consum de drogues associades a relacions sexuals.
g) Programes i projectes que promoguin la seguretat dels aliments en els entorns familiar, comunitari o d’associacions d’empreses alimentàries.

L’import màxim destinat a aquesta convocatòria és de 203.000 euros, que es repartiran durant l’any 2022, de tal manera que s’avençarà el 80% dels imports una vegada adjudicats els imports i el 20% restant quan es justifiqui el projecte realitzat.