torna

Detall de la notícia

Imatge 5110603

PROGRAMACIÓ

El Programa Operatiu de Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) 2014-2020 de les Illes Balears ha definit una estratègia d'intervenció que persegueix els següents objectius:

Objectiu Temàtic 1: Potenciar la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació.

Objectiu Temàtic 2: Millorar l'ús i qualitat de les TIC i l'accés a les mateixes.

Objectiu Temàtic 3: Millorar la competitivitat de les petites i mitjanes empreses.

Objectiu Temàtic 4: Afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors.

Objectiu Temàtic 6: Protegir el medi ambient i promoure la eficiència dels recursos.

Objectiu temàtic 10: Invertir en educació, formació professional per a l'adquisició de capacitats i un aprenentatge permanent.