torna

Detall de la notícia

Projecte de via verda Alaró-estació

Informació pública del projecte de via verda Alaró - estació per un termini de 20 dies hàbils des de la publicació de l'anunci al BOIB, per a què es puguin formular les al·legacions corresponents.