torna

Detall de la notícia

Publicació d'oferta de traball relatiu a la coordinació d'arts visuals, disseny i arquitectura, laboral A1, del Consorci Institut Ramon Llull.

L’Institut Ramon Llull té la necessitat de dur a terme una contractació temporal per tal de cobrir necessitats urgents i inajornables, en el marc de l’Acord de Govern de 13 de juny de 2017, sobre criteris per a la formalització de nomenaments i contractacions de personal temporal en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic. 

Període de presentació de les candidatures: fins al dia 17 de febrer de 2022