torna

Detall de la notícia

Imatge 5080497

Formació ABIESWEB - Programa de gestió de la biblioteca escolar (bibliotecari)

2n trimestre curs 2021/2022

Del 19 de febrer al 18 de març de 2022

Entorn virtual moodle de formació del professorat fweib.caib.es

Oferta formativa

Servei d'Innovació Educativa

ABIESWEB Programa de gestió de la biblioteca escolar (bibliotecari)

Inscripció

Inscripció: del 29 de gener al 6 de febrer de 2022, ambdós inclosos.

Llistes provisionals d’admesos: 8 de febrer de 2022.

Confirmació: del 9 al 16 de febrer de 2022, ambdós inclosos.

Llistes definitives: 18 de febrer de 2022.