torna

Detall de la notícia

Imatge 5075529

Agricultura augmenta un 240% el pressupost dels ajuts per a la recerca agrària, ramadera i pesquera

La conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha publicat la convocatòria d’ajudes per a la recerca en matèria d’agricultura, ramaderia i pesca en l’àmbit de les Illes Balears. Es tracta d’una convocatòria anual, que en aquesta ocasió augmenta en un 240% el pressupost. En aquesta convocatòria, corresponent al 2021, hi destinarà 340.000 euros, 240.000 euros més que en la convocatòria anterior. En concret, es destinen 301.000 euros als projectes de recerca en matèria d’agricultura i ramaderia; 30.000 euros als projectes en matèria de pesca; i 9.000 euros als treballs de fi de grau o de màster d’interès per al món agrari o pesquer. En aquest darrer cas, l’Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera (IRFAP), adscrit als Serveis de Millora Agrària i Pesquera (SEMILLA), emetrà un informe d’idoneïtat. El termini per a presentar les sol·licituds comença aquest dilluns, 17 de gener, i acaba el 28 de febrer.

Segons la consellera Mae de la Concha, «apostam d’una manera clara per la recerca i la investigació per avançar cap a un sector més rendible i més innovador». A més, ha explicat, una bona part dels projectes subvencionables tenen a veure amb els efectes del canvi climàtic en els cultius, ja que «ens interessa tenir un sector cada cop més preparat davant els canvis que implica aquesta emergència, especialment en un territori illenc, com el nostre».

Se subvencionen els projectes de recerca que, en matèria d’agricultura i ramaderia, tinguin relació amb els següents temes: biologia i control de plagues que afecten cultius com el de la vinya; la posada a punt de la tècnica de la termoteràpia per obtenir material vegetal d’ametller, vinya i olivera lliure de xylella fastidiosa; implantació de sensors per monitorar el cultiu de l’ametller per prevenir malalties fúngiques i/o plagues; caracterització química, física i sensorial de la garrova de Mallorca i estudi del vincle amb el medi geogràfic; influència del canvi climàtic en la viticultura de Mallorca i la incidència en la composició química del raïm; influència de la varietat i el maneig de la planta de cànem sobre el seu contingut en cannabinoides durant les fases de creixement i maduresa; caracterització de la mel de Formentera i estudi del vincle amb el medi geogràfic; l’efecte del reg deficitari amb aigües depurades en farratges; estudis sobre la influència de la zona de producció i de la dosi de reg en la composició nutricional de l’ametlla; estudis de prevalença i de repercussió econòmica/productiva de malalties dels animals; l’evolució dels principals paràmetres agroclimàtics a les zones de Mallorca; la caracterització i selecció de civada negra i rossa mallorquines, entre d’altres.

Pel que fa als projectes de pesca, és subvencionable el seguiment de les captures de la pesca recreativa de superfície a la Reserva Marina del Migjorn de Mallorca; l’estudi de les poblacions de raor a les Illes Balears, la fecunditat, estat de maduració segons latitud i fondària, i afectació de paràsits; i l’estudi de la pesquera de pop amb nansa a les Illes Balears, entre d’altres.

Les persones beneficiàries poden ser organismes de recerca i difusió de coneixement; persones jurídiques que duguin a terme un projecte de recerca relacionat amb algun dels temes subvencionables; o les persones físiques que facin un treball de fi de grau o un treball de fi de màster relacionat amb el món agrari o pesquer.

La selecció de les persones beneficiàries es farà mitjançant concurrència competitiva. L’import de l’ajuda és del 100% de les despeses subvencionables. La quantia màxima d’ajuda varia en funció del projecte, i va dels 1.000 euros als 17.000 euros per projecte.

La presentació de la documentació s’ha de fer a través del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), ens depenent de la conselleria. Tota la informació d’aquests ajuts es pot consultar en aquest enllaç