torna

Detall de la notícia

Imatge 5074265

Un total de 1.200 docents han participat avui en una jornada de formació per a la transformació digital de les escoles

\ Els centres educatius han d’elaborar el seu pla digital, comptaran amb un assessor digital de l’IBSTEAM i facilitaran l’acreditació digital dels docents

\ En el període 2021-2024 s’invertiran més de 7 milions d’euros per millorar la competència digital i la formació de 14.476 docents dels 456 centres de Balears

\ Fins a 2025 es preveu distribuir 15.000 dispositius per a alumnat vulnerable, capacitar els claustres de 354 centres i instal·lar 5.520 aules digitals

\ Aules i dispositius suposaran una inversió de 22 milions d’euros procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència

 

El conseller d’Educació i Formació Professional, Martí March, ha assistit a l’acte inaugural de la formació «Transformació digital. Construïm l’escola de l’era digital», que han seguit 1.200 docents de centres educatius públics i concertats de les Illes Balears. En concret, s’ha convidat a participar-hi la comissió del pla digital de cada centre (PDC), integrada per un membre de l’equip directiu, un coordinador TIC i un responsable del pla digital.

Els plans digitals de cada centre s’han d’emmarcar en el Pla Digital d’Educació de Balears (PDEB), que recull les accions a desenvolupar en competència digital de l’organització, infraestructures tecnològiques, formació del professorat i comunitat educativa i està dirigit a tots els centres sostinguts amb fons públics.

La formació d’avui ha estat enfocada a donar difusió de tot el que s’ha de fer en els propers anys en matèria de digitalització als centres educatius de Balears. La jornada ha comptat amb la presència de la directora de l’IBSTEAM, Yolanda Martínez, i de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, Amanda Fernández.

A través dels programes de cooperació territorial del Ministeri d’Educació i Formació Professional, concretament dels components 19, 20 i 21 del Mecanisme de Recuperació, Transformació i Resiliència (MRR) arriben 22.507.055 euros destinats a la digitalització del sistema educatiu de les Illes Balears. 

En el termini de 2021 a 2024 s’invertiran més de 7 milions d’euros dels fons del MRR per millorar la competència digital i la formació de 14.476 docents dels 456 centres educatius de Balears.

La inversió dels fons del MRR contribuiran a consolidar la línia de millora digital dels centres educatius ja iniciada per part de la Conselleria: d’una part, l’esforç que s’ha realitzat els darrers anys per garantir la connectivitat de tots els centres educatius públics de Balears amb banda ampla ultraràpida de fins a 1GB i cobertura wifi actualitzada, i de l’altra, la posada en marxa del CEP IBSTEAM, que coordina tota la formació en competència digital dels centres educatius de les Illes Balears.

La necessitat d’una formació específica

L’IBSTEAM està coordinant la formació digital dels docents de les Illes Balears partint dels estàndards europeus; això suposa unificar els criteris i preveure accions en diferents nivells (bàsic, mitjà i avançant), que es complementen amb un itinerari formatiu flexible per donar resposta a les diferents necessitats en formats distints. Actualment ja s’han format més de 9.000 docents.

Aquest trimestre està prevista una formació massiva durant el mes de febrer de 2022 adreçada a coordinadors TIC, equips directius i responsables dels plans digitals dels centres, de manera que puguin assolir els reptes prevists en els propers anys, els quals han de permetre elaborar el pla digital de cada centre i posar-lo en marxa entre 2021 i 2025.

Així, el primer que hauran de fer tots els centres serà una diagnosi de la seva situació digital a través del programa SELFIE amb un qüestionari adaptat als estàndards europeus. Aquesta feina s’ha de dur a terme dins el 2022. La següent passa serà l’elaboració del pla digital de cada centre, que s’haurà de fer durant el curs 2022-2023. Cal tenir en compte que el PDC planifica el desenvolupament del centre perquè sigui digitalment competent i incorpora aspectes pedagògics, organitzatius i tecnològics.

Per fer possible tot aquest procés els centres comptaran amb un assessor IBSTEAM. Això ha suposat un increment notable de personal de l’IBSTEAM, que arribarà als 24 treballadors durant aquest curs. Els assessors orientaran les comissions del PDC de manera que es pugui assolir l’objectiu de que el mes de març de 2024 tots els centres educatius de Balears hagin elaborat el seu pla.

Per altra banda, el  «Pla Digital dels centres educatius de Balears» (PDEB) preveu nombres accions formatives per tal de dotar els docents de la competència digital adequada i facilitat l’acreditació digital dels diferents nivells que marca la normativa europea. Cal tenir present que només en el segon trimestre d’aquest curs es preveuen 45 formacions (22 en competència digital i 23 en àrees STEAM). Fins ara ja s’ha format més de 9.000 docents a les Illes Balears. 

Gairebé 19 milions d’euros per a aules digitals

Els fons del Ministeri, de 18.896.352 euros, permetran crear 5.000 aules digitals amb les que es preveu cobrir les necessitats dels centres educatius públics de Balears. Cal destacar que aquests fons preveuen també aules digitals específiques adaptades a les peculiaritats dels centres. Així, també es preveuen aules de taller de ràdio, de taller de producció audiovisual o de disseny gràfic, entre d’altres.

Una instal·lació d’aula digital és un equipament tecnològic que permet la interacció del professor i alumnat en continguts digitals. Es preveu diferents tipologies d’aules digitals, des d’una aula bàsica amb pantalla digital interactiva i càmera de documents, a l’avançada, que integrarà també sistema de càmera fixa d’aula i àudio per permetre la interacció des de casa o amb altres centres. A més, també es preveu dotar aules específiques amb elements de ràdio, croma, o steam entre d’altres.

Les aules digitals vindran acompanyades d’una formació específica per a capacitació i suport dotada amb 436.089 euros que s’afegeixen als 18,9 milions d’euros anteriors.

Préstec de dispositius per a alumnat vulnerable

Els fons MRR inclouen una partida de 3.174.614 euros per a la dotació de dispositius mòbils per a alumnat vulnerable. Aquesta inversió permetrà distribuir fins a 7.000 dispositius nous al llarg del curs 2021-2022, que s’afegiran als 8.000 que ja s’han posat a disposició de l’alumnat. Per tant, en total, aquest curs es comptarà amb un total de 15.000 dispositius per a alumnat vulnerable. Una part d’aquests dispositius s’acompanyen de connectivitat.