torna

Detall de la notícia

Traspàs de competències en matèria d'ordenació turística al Consell de Mallorca

El dia 13 de desembre de 2021 el Consell de Govern ha aprovat definitivament el traspàs d’Ordenació Turística al Consell Insular de Mallorca.

Aquest traspàs es fa efectiu el dia 1 de gener de 2022, dia en que assumeix les funcions i els serveis inherents a les competències en matèria d’Ordenació Turística.

 

Per a qualsevol gestió o tràmit en matèria d’ordenació turística a partir d’1 de gener de 2022 serà necessari adreçar-se al següent enllaç:  

https://web.conselldemallorca.cat/ca/turisme