torna

Detall de la notícia

Cita Prèvia

L’Oficina d'assistència en matèria de registre de la Direcció General de Mobilitat i Transport Terrestre atén els ciutadans amb el sistema de cita prèvia.

Les persones físiques no obligades a relacionar-se electrònicament amb les Administracions Públiques que vulguin realitzar tràmits de manera presencial a l’Oficina d'assistència en matèria de registre de la Direcció General de Mobilitat i Transport Terrestre han de sol·licitar cita prèvia.

Els canals per sol·licitar la cita prèvia són:

 

Les persones obligades a relacionar-se electrònicament amb les Administracions Públiques hauran de continuar realitzant els tràmits via telemàtica mitjançant els canals de la Seu Electrònica: seuelectronica.caib.es o del Registre Electrònic Comú (REC): rec.redsara.es