torna

Detall de la notícia

Imatge 5012424

Informació Pública: Declaració projecte industrial estratègic CICHLO Mallorca

Informació pública de l’expedient relatiu a declaració com a projecte industrial estratègic “Projecte CICHLO Mallorca”

 

S’obre un termini d'un mes comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat en el BOIB perquè les persones interessades puguin examinar el projecte “Projecte CICHLO Mallorca”.

Les persones interessades poden consultar els documents que s’adjunten en format digital amb aquest anunci, i que ha aportat el promotor per a la declaració d’una proposta d’inversió com a projecte industrial estratègic segons la Llei 14/2019, de 29 de març, de projectes industrials estratègics de les Illes Balears.

Així mateix, durant aquest termini, les persones interessades poden presentar, si escau, les al·legacions que considerin adients, en el Registre de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, en les oficines de la UDIT o en qualssevol dels llocs que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Expedient: 2021/31367

BOIB: Núm. 175
23 de desembre de 2021

Data fi termini al·legacions: 
23 de gener de 2022

 

Documentació:

Document 1 - Memòria Projecte CICHLO

Document 2 - Introducció Projectes Tècnics CICHLO Mallorca

Document 3 - Projecte Bàsic d'Activitat CICHLO

Document 4 - Projecte Planta FV CICHLO

 

ENLLAÇ A LA FITXA DEL PROCEDIMENT