torna

Detall de la notícia

Imatge 5007986

Reunió amb l'Associació d'Empresaris de Software, Internet i Noves Tecnologies (GSBIT)

El director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, Antoni  Baos, i el cap del Departament de Formació Professional i Qualificacions  Professionals, Víctor Arjona, es va reunir ahir dematí amb representants de l’Associació d’Empresaris de Software, Internet i Noves Tecnologies (GSBIT) per tractar sobre la problemàtica que hi ha amb relació a la falta de professionals sènior en aquest sector i a la formació. En representació de l’Associació d’Empresaris de Software, Internet i Noves Tecnologies (GSBIT) hi assistiren Tomeu Guiscafrè, vicepresident; Tona Pou, gerent, i Antoni Aloy, vocal. També hi fou present Mavia Isern, responsable de Desenvolupament i Projectes de la Confederació d’Associacions Empresarials de Balears (CAEB).

Durant el transcurs de la reunió es va tractar la necessitat de continuar incrementant la formació professional en la família professional d’Informàtica i comunicacions (IFC) ja que la pandèmia ha accelerat els processos de digitalització en tots els sectors productius. Tot plegat, ha fet que la demanda d’aquests professionals hagi augmentat de manera substancial. A més, i com a conseqüència d’aquesta circumstància, també hi ha una mancança de docents d’aquesta família professional. Per altra part, des de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors varen exposar als representants de l’Associació d’Empresaris de Software, Internet i Noves Tecnologies les novetats que previsiblement incorpora la nova llei d’FP, una llei que ha de possibilitar esmenar algunes d’aquestes mancances. Així, a l’esborrany es parla de la figura de l’expert i d’una FP dual amb contracte laboral que també facilitarà aquesta necessitat de docents tot incorporant més pes curricular a les empreses que hi participen.

En paraules d’Antoni Baos, “va ser una primera presa de contacte, ja que acordàrem que ens continuaríem reunint per compartir reptes i possibles solucions”.

Increment de l’oferta formativa

Durant aquests dos darrers cursos, i gràcies a les inversions del Ministeri d’Educació i Formació Professional, s’ha incrementat l’oferta formativa de la família professional d’Informàtica i comunicacions (IFC): s’han implantat dos cicles formatius de grau superior a distància al CIFP Pau Casesnoves (Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma i Desenvolupament d’aplicacions web); s’ha implantat a l’IES Politècnic el cicle formatiu de grau mitjà de Sistemes microinformàtics en xarxa i a l’IES Joan Ramis i Ramis el de grau superior de Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma; s’ha incrementat en un grup més el cicle formatiu de grau mitjà de Sistemes microinformàtics en xarxa a l’IES Sa Colomina; s’ha incrementat en 60 places per mòdul els cicles formatius de grau mitjà de Sistemes microinformàtics en xarxa i de grau superior d’Administració de sistemes informàtics en xarxa que s’ofereixen a l’Institut d’Ensenyaments a Distància de les Illes Balears (IEDIB) i s’han posat en marxa tres cursos d’especialització (Ciberseguretat en entorns de les tecnologies de la informació, a l’IES Sa Colomina i al CIFP Francesc de Borja Moll, i Intel·ligència artificial i big data, al CIFP Pau Casesnoves). Tot plegat ha suposat un increment de 308 places en els cicles formatius i de 70 en els cursos d'especialització.